Nahrávám...

Výběrové řízení na obsazení funkce </i>Vedoucí odboru hygieny obecné a komunální</i>

Úvod / Občanům / Výběrové řízení na obsazení funkce </i>Vedoucí odboru hygieny obecné a komunální</i>

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále "KHS MSK") vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání magisterské, nástavbová atestace nebo specializační průprava v oboru

Platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,

Místo výkonu práce: pracoviště Ostrava, odbor hygieny obecné a komunální

Požadavky: znalost problematiky hygieny obecné a komunální a příslušných právních předpisů včetně praxe v oboru, praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou, praxe ve vedoucí funkci výhodou, samostatnost, schopnost koncepční, organizační a řídící práce, dobrá schopnost komunikace, vysoké pracovní nasazení, nekuřácké pracoviště, uživatelská znalost práce s PC, řidičské oprávnění sk. B výhodou, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (AJ,NJ,FJ) výhodou.

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení,
 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie osvědčení (lustrační osvědčení) vydaného MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • písemná koncepce své práce v uvedené funkci,
 • souhlas se zpracováváním osobních údajů zaslaných do výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb.

Nabízíme:

 • moderní pracoviště
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zaměstnanecké výhody, pružná pracovní doba, zaměstnanecký příspěvek z FKSP
 • nástup možný podle dohody, po ukončení výběrového řízení

Výše uvedené materiály doručte v písemné podobě na adresu KHS MSK se sídlem v Ostravě, odd. PaM, Na Bělidle 7, 702 00, Ostrava nebo osobně na podatelnu KHS MSK v Ostravě, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Termín podání je do 3 týdnů od zveřejnění inzerátu na webových stránkách KHS MSK.

Zveřejněno: 14.5.2007