KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Školní mléko v základních školách

Úvod / Občanům / Školní mléko v základních školách

Ve školním roce 2005/2006 prováděly pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Územní pracoviště Nový Jičín, šetření způsobu distribuce mléčných výrobků (mléčných svačinek) žákům základních škol okresu Nový Jičín.

Mléko a mléčné výrobky představují ve výživě nezastupitelný zdroj vápníku. Kosti rostou do délky do konce puberty, jejich vývoj je ukončen mezi 25 a 35 lety. Od té doby se hustota kostí snižuje. Na konci dospívání je uloženo 90% vápníku potřebného pro výstavbu kostry. Čím vyšší je absolutní hodnota hustoty kostí dosažená v mládí, tím lepší je ochrana proti osteoporóze ve starším věku. Některé faktory vzniku osteoporózy ovlivnit nelze, příjem vápníku během života zdravou výživou a zdravým životním stylem ovlivnit lze.

Projekt školní mléko je již od roku 1999 pod patronací hlavně ministerstva zemědělství, které zajišťuje přidělování dotací jednotlivým výrobcům. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento projekt podpořilo a školám doporučilo. Je jisté, že pro školy je zabezpečování dotovaných mléčných výrobků činností nadstandardní, nesouvisející s výchovně-vzdělávacím procesem, ale účast může vypovídat o tom, jak škole a její vedení na dětech záleží. Státní podpora je nyní poskytována na jeden kus mléčného výrobku na žáka a vyučovací den. Žáci mají tedy nárok na 5 ks mléčných výrobků týdně za dotovanou cenu.

Do šetření bylo zařazeno 76 (z celkem 78) úplných i neúplných základních škol okresu NJ s celkovým počtem žáků 14 069.

Bylo zjištěno, že do programu „Školní mléko“ bylo v tomto školním roce zapojeno 42 škol okresu Nový Jičín s celkovým počtem žáků 3 942, z nichž odebírá mléčné svačinky, ať už v podobě mléka nebo jiných mléčných výrobků, celkem 1 791 žáků převážně I. stupně, což představuje 45,5% žáků škol zapojených do tohoto programu. Z celkového počtu dětí navštěvujících ZŠ je to však pouhých 13%.

Na podzim r.2006 se ve 20-ti základních školách okresu NJ vedení rozhodlo vyzkoušet distribuci mléčných výrobků novým, pro děti atraktivnějším způsobem, a na chodby škol nechali nainstalovat tzv. „Mléčný automat“. Mléčné výrobky jsou tedy žákům vydávány z automatu. Prodej probíhá bezhotovostně, odpočtem ze speciálního kuponu (Mléčná kreditka), kterou si žáci zakoupí ve škole v předprodeji. Kontrolu čerpání hodnoty zbylé na kreditce obstarává automat. Čerstvost výrobků, jejich kvalitu, úschovu při předepsané teplotě a doplňování zárukuje firma, která si nechala automaty patentovat. Z průzkumu bylo jasné, že se jedná o výborný strategický tah firmy. Žáci mají o takto nabízené mléčné výrobky ( mléko, ochucené mléko, jogurty a smetanové krémy) opravdu obrovský zájem. Na mnohých školách poptávka převyšuje nabídku. Důvodů je hned několik: velký výběr nabízeného sortimentu (mléko, ochucené mléko, jogurty, smetanové krémy), dále již zmiňovaná čerstvost výrobků a pro děti příjemné výhody výběru dle okamžité chuti bez objednávek a nezávislosti na čase – žák si sám zvolí, kdy a co chce konzumovat.

Výše uvedené zjištění o novém způsobu distribuce mléka a mléčných výrobků je bezesporu dobrým počinem, který jistě přinese určité navýšení konzumace mléka a mléčných výrobků, tak důležité pro naše děti.

Zveřejněno: 16.5.2007