KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost v provozovnách služeb v roce 2006

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost v provozovnách služeb v roce 2006

Zákon o ochraně veřejného zdraví řadí provozovny služeb (holičství a kadeřnictví, pedikúry a manikúry, kosmetické a tetovážní salóny, solária, masáže, fit centra) k činnostem epidemiologicky závažným, tj. činnostem, při kterých dochází při poskytování služby k přímému kontaktu s tělem zákazníka, ať již prostřednictvím rukou (masáže), přístroje (solária) či použitím nástrojů a pomůcek. Uživatel či poskytovatel služby mohou být vědomými i nevědomými zdroji nákaz – rozšířené jsou různé dermatomykózy, bakteriální stafylokokové infekce, primární význam má virová hepatitida a AIDS. Úlohou hygienické služby je proto minimalizovat rizika přenosu těchto nákaz a zabránit, aby při poskytování služeb nedošlo ke vzniku infekčních či jiných onemocnění. Kontrolní činností hygienické služby v roce 2006 bylo z cca 2400 provozoven těchto služeb evidovaných v Moravskoslezském kraji prověřeno 1487, z toho v 15 % byly zjištěny drobné nedostatky, za které byla provozovatelům udělena bloková pokuta. Kontroly jsou přitom zaměřeny zejména na dodržování zásad provozní a osobní hygieny (zajištění úklidu, manipulace s prádlem, správné provádění desinfekce a sterilizace u používaných nástrojů a pomůcek aj.), zdravotní průkazy a úroveň znalostí poskytovatelů služeb. Největší pozornost je věnována provozovnám, kde dochází nebo může dojít k porušení celistvosti kůže a je největší riziko přenosu onemocnění - provádění piercingu, tetování, permanentní make-up, úkony v pedikúře, kosmetice. V těchto provozovnách je zásadně vyžadována práce s jednorázovými nebo sterilními pomůckami a nástroji, protože pouze těmi lze předejít přenosu řady bakterií, virů a plísní. Význam mají i správné pracovní postupy, proto byla ve 23 zařízeních provedena cílená kontrola i na účinnost používaných sterilizátorů, ani zde nebylo zjištěno závažnější porušení povinností provozovatelů.

Podle zákona může každý provozovatel zahájit svou činnost pouze na základě provozního řádu, schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví. Tento provozní řád je pak povinen vyvěsit ve své provozovně a podle něj i postupovat. Každý zákazník má tak možnost seznámit se s postupy a sám kontrolovat jejich dodržování při poskytování těchto služeb. Související kontrolní činností tak bylo v roce 2006 i schválení 644 provozních řádů, předložených v souvislosti se vznikem nových zařízení či aktualizacemi, souvisejícími se změnami v provozu.

Do sféry služeb jsou řazena i ubytovací zařízení různého typu (hotely, motely, rekreační střediska, autokempy, ubytovny), která mají rovněž povinnost mít zpracovaný provozní řád. Vlastní kontrolní činnost je zde zaměřena na podmínky, stanovené tímto provozním řádem, zejména provádění úklidu a manipulaci s prádlem. Z evidovaných cca 600 zařízení jich bylo zkontrolováno 130, provozní nedostatky byly zjištěny ve 4 případech a byly vyřešeny na místě. Schváleno bylo 92 provozních řádů, včetně jejich změn.

Zveřejněno: 12.6.2007