Nahrávám...

Výsledky kontroly studených pokrmů z těstovin či rýže podávaných v zařízeních společného stravování

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly studených pokrmů z těstovin či rýže podávaných v zařízeních společného stravování

Pracovníci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v měsících duben 2004 v zařízeních společného stravování cílenou kontrolní akci zaměřenou na dodržování technologie při přípravě studených pokrmů z těstovin či rýže – těstovinové saláty či rýžové saláty. Tyto pokrmy jsou typické pro středomořskou zejména italskou kuchyni a v poslední době si je oblíbili i spotřebitelé v dalších zemích, českou republiku nevyjímaje. Zároveň bylo provedeno mikrobiologické vyšetření těchto pokrmů.

Celkem bylo provedeno šetření v 10 zařízeních společného stravování, v těchto zařízeních bylo odebráno celkem 12 vzorků studených pokrmů z těstovin či rýže z nichž 2 nevyhověly požadavků stávající legislativy.

U jednoho odebraného vzorku bylo prokázáno překročení mezních hodnot pro koliformní bakterie,jednalo se o těstovinový salát, v jednom případě byla zjištěna přítomnost mikroorganismu Listeria monocytogenes, který zejména u oslabených osob může vyvolat alimentární onemocnění.

Za nedodržení mikrobiologických požadavků bude s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení pokuty dle zákona 258/2000 Sb.

Výsledky kontrolní akce ukázaly, že těmto velice oblíbeným pokrmům musí provozovatelé zařízení společného stravování věnovat zvýšenou pozornost.

Zveřejněno: 14.6.2004