KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě - 25. týden

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě - 25. týden

V 25. kalendářním týdnu byly pracovníky KHS MSK za účelem ověření kvality vody odebrány kontrolní vzorky z rybníku Edrovice v okrese Bruntál. Laboratorní analýzy prokázaly výrazné zlepšení kvality vody. S ohledem na toto zjištění je koupání v této nádrži v současné době bez zdravotních rizik. Všechna koupací místa budou vzorkována počátkem příštího týdne.

Koupání ve všech nádržích na území kraje je v současné době bez zdravotních rizik.

V tomto týdnu byla rovněž provedena v rámci státního zdravotního dozoru kontrola kvality vody na dvou koupalištích ve volné přírodě v areálu štěrkovny Hlučín a ostravského letního koupaliště v Porubě - vsi. Kvalita vody v těchto nádržích rovněž splňuje kvalitativní požadavky pro koupání ve volné přírodě.

Koupací místa v roce 2007

Zveřejněno: 22.6.2007