KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Možnosti a podmínky pití pitné vody ve školských zařízeních

Úvod / Občanům / Možnosti a podmínky pití pitné vody ve školských zařízeních

Dostatek tekutin zajišťuje správnou látkovou výměnu. Umožňuje dobrou funkci ledvin a odplavování škodlivých zplodin vzniklých v těle. Umožňuje plnou výkonnost všech funkcí organismu. Naopak nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organismu, může se podílet na snížení pracovní výkonnosti, na snížení schopnosti dětí sledovat vyučování a ovlivnit tak nepříznivě jejich výsledky ve škole. Proto je důležité dávat dětem tolik pití, kolik si vyžadují a přitom pochopitelně volit vhodné druhy nápojů. Mezi tyto vhodné nápoje řadíme nesladké ovocné, zelené, bylinné, tmavé čaje, ředěné ovocné džusy, pitnou vodu z vodovodu, balené stolní vody a přírodní minerální vody ( doporučená max. dávka minerální vody je 0.5 l na den). Naopak nevhodnými nápoji jsou slazené limonády, kolové nápoje, doporučuje se i snížená konzumace sycených nápojů, které při zvýšené potřebě mohou vyvolávat zažívací problémy. Doporučená denní dávka tekutin v průběhu celého dne je min. 2 l.

Při zátěži, ať již pracovní či pohybové, a při zvýšené teplotě zevního prostředí je potřeba zvýšit příjem tekutin. V takovémto případě je nejvhodnějším nápojem čistá voda, nebo nakyslé, nahořklé (trpké) nápoje. Sladká chuť pocit žízně naopak zvyšuje.

Ve školských zařízeních se setkáváme s několika způsoby zajištění pitného režimu. Nejlevnější, nejvhodnější a nejdostupnější způsob zajištění pitného režimu je pitná voda z veřejného vodovodu, v podobě výtokového kohoutu ve třídách, fontánek na chodbách. Kvalita vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tento způsob bývá často opomíjen a ve školách je nahrazován daleko náročnějšími způsoby zajištění pitného režimu, co do údržby, spotřeby vody a finanční náročnosti. Klasickým případem jsou watercoolery, u kterých voda v barelu musí být spotřebována nejpozději do 3 dnů, zařízení se musí min. 1 krát za 3 měsíce dezinfikovat, musí být uloženo na vhodném, stinném místě.

K dalším způsobům zajištění pitného režimu patří nápojové automaty, popř. zřízení školních bufetů ve školách, kde sortiment odpovídá poptávce a kde se ve většině případů setkáváme se zcela nevhodnými nápoji, které děti upřednostňují. Výjimkou nejsou ani automaty na kávu na chodbách škol.

Za zajištění pitného režimu je považována i donáška vlastních nápojů z domova nebo také příprava nápojů školní jídelnou.

A to, jakým způsobem je nezbytný pitný režim dětí ve školách zajištěn, je plně v kompetenci ředitelů škol.

Zveřejněno: 9.7.2007