Nahrávám...

Výsledky kontroly hraček a výrobků pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly hraček a výrobků pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji

V měsíci květnu provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě cílený státní zdravotní dozor zaměřený na zjištění obsahu esterů kyseliny ftalové v dětských výrobcích a hračkách.

Estery kyseliny ftalové (ftaláty) jsou používány jako změkčovadlo do plastů, měkčené PVC je používáno běžně k izolaci drátů, jako podlahová krytina, hadice, potrubí apod. Ftaláty byly používány i k měkčení pískacích hraček z PVC a výrobků pro děti do tří let, např. bryndáčků podšitých plastovou fólií, přebalovacích podložek z měkčeného plastu. V současné době je již používání stanovených esterů kyseliny ftalové v materiálech hraček a předmětech pro děti v celé Evropské unii zakázáno, vzhledem k tomu, že mohou působit nepříznivě na hormonální rovnováhu lidského organismu, vyvolávat poruchy reprodukce a indukovat nádory jater. Uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC může stoupat zejména při zvýšeném mechanickém tlaku a teplotě při žvýkání hračky dítětem.

Pracovníci krajské hygienické stanice provedli v měsíci květnu státní zdravotní dozor zaměřený na odběr vzorků hraček a výrobků pro děti do tří let za účelem ověření, zda neobsahují zakázané estery kyseliny ftalové. Vzorky byly odebrány přednostně u výrobců z našeho kraje, také u jednoho dovozce a v distribuční síti. Byly odebrány 4 vzorky pískacích hraček pro nejmenší, 4 dětské bryndáčky a 1 pláštěnka na kočárek. Laboratorním vyšetřením nebyl prokázán výskyt esterů kyseliny ftalové v žádném z analyzovaných vzorků. Z výsledků státního zdravotního dozoru zaměřeného zejména na výrobce v Moravskoslezském kraji vyplývá, že si firmy ověřují bezpečnost svých výrobků a estery kyseliny ftalové již nahrazují jinými změkčovadly.

Zveřejněno: 9.7.2007