KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě - 29. týden

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě - 29. týden

V tomto kalendářním týdnu provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontrolní odběry vzorků vody na dvou nádržích v okrese Opava a pěti nádržích v okrese Frýdek – Místek. Na opavských nádržích byla rozbory potvrzena velmi dobrá kvalita vody. Ke změnám nedošlo na vodní nádrži Baška, kde přetrvává zhoršená kvalita způsobena nárůstem toxických sinic ve vodě. Zjištěné hodnoty stále nepředstavují riziko pro běžnou populaci, avšak u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy) nelze vyloučit možné zdravotní problémy. Jedná se zejména o záněty očních spojivek, kožní vyrážky, bolesti hlavy apod. Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě v této nádrži a po koupání se osprchovat pitnou vodou. K mírnému zlepšení došlo na nádrži Brušperk, kde lze doporučit koupání bez omezení. Na všech třech koupacích místech na vodní nádrži Žermanice došlo ke zhoršení senzorických vlastností vody vlivem pomnožení zelených řas, avšak koupání i v této nádrži je bez zdravotních rizik. Na základě výsledků provozovatele byla v tomto týdnu potvrzena velmi dobrá kvalita vody na obou vodních plochách štěrkovny v Hlučíně. S ohledem na přetrvávající tropické počasí nelze vyloučit zhoršení kvality vody v jednotlivých nádržích. K potvrzení či vyloučení této prognózy dojde v příštím týdnu po vyhodnocení dalších kontrolních odběrů.

Pracovníci hygienické služby zajišťují pravidelné sledování kvality vody ke koupání ve volné přírodě pouze na státem vyhlášených koupacích místech. Dále jsou v kraji provozována tři tzv. koupaliště ve volné přírodě (Letní koupaliště v Porubě-Vsi, bazén plavci a Štěrkovna Hlučín - volné jezero a nádrž B1), kde kontrolu kvality vody zajišťují jejich provozovatelé. Vedle těchto vodních nádrží se na území kraje nachází řada dalších vodních ploch, které jsou často veřejností využívány ke koupání. Kvalita vody v těchto nádržích však není nikým sledována, proto upozorňujeme, že koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajících se osob.

Koupací místa v roce 2007

Zveřejněno: 19.7.2007