KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě - 30. týden

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě - 30. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli na začátku tohoto týdne pravidelné kontrolní odběry vzorků vody na všech 26 koupacích místech v kraji.

Ve srovnání s výsledky posledních rozborů došlo ke zhoršení kvality vody ve Vrbickém jezeře na Karvinsku z důvodu nárůstu toxických sinic. Stanovená množství sice pro běžnou populaci nepředstavují zdravotní riziko, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě v této nádrži a po koupání se osprchovat pitnou vodou. Stejná doporučení platí i pro koupání v nádrži Baška, kde zhoršená kvalita byla zjištěna již v minulých dvou týdnech a stav nadále přetrvává.

Naopak ke zlepšení situace došlo na nádrži Vítovka v okrese Nový Jičín. Koupání v této i v ostatních sledovaných nádržích v Moravskoslezském kraji je v současné době bez zdravotních rizik.

V důsledku technické závady došlo v nádrži Tvrdkov na Bruntálsku k výraznému poklesu hladiny vody. Dle sdělení starosty obce se na odstranění závady pracuje.

Laboratorní rozbory vzorků vod, odebraných jak provozovatelem, tak pracovníky KHS MSK v rámci kontrolní činnosti, prokázaly velmi dobrou kvalitu vody v obou nádržích štěrkovny Hlučín i přírodním koupališti v Porubě-Vsi.

Koupací místa v roce 2007

Zveřejněno: 26.7.2007