KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě - 32. týden

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě - 32. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli na začátku tohoto týdne pravidelné kontrolní odběry vzorků vody na všech 26 koupacích místech v kraji.

Vyhodnocením laboratorních analýz odebraných vzorků vod bylo prokázáno výrazné zhoršení kvality vody v nádrži Edrovice v okrese Bruntál – byl zde zjištěn masivní výskyt toxických sinic rodu Microcystis. Rovněž velmi vysoké počty toxických sinic byly zjištěny na všech koupacích místech nádrže Žermanická přehrada v okrese Frýdek Místek a v nádrži Vrbické jezero v okrese Karviná. Z důvodu vzniku možných zdravotních rizik nedoporučuje hygienická služba na těchto vodních plochách koupání. Pokud se i přes tato nedoporučení budou občané v uvedených nádržích koupat, je nutné zkrátit dobu koupání a následně se důkladně osprchovat v čisté vodě.

Zhoršená kvalita vody pro přítomnost toxických sinic je i v nádržích Vítovka – okres Nový Jičín, Baška - okres Frýdek Místek a vodní nádrži v Budišově nad Budišovkou. Zde hygienická služba nedoporučuje koupání zejména alergikům, dětem , těhotným ženám a starším osobám z důvodu vzniku možných zdravotních problémů ( bolesti hlavy, záněty sliznic, alergické vyrážky).

Obecně platí zásada, že toxické sinice jsou větrem zaneseny vždy k jedné straně nádrže, dle směru převládajícího větru, kde dochází k jejich koncentraci, event. tvorbě souvislé vrstvy u hladiny. Právě tato místa jsou riziková zejména pro pobyt dětí.

Koupací místa v roce 2007

Zveřejněno: 10.8.2007