Nahrávám...

Kontrola obsahu barviv ve zmrzlinách ve stravovacích provozech na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola obsahu barviv ve zmrzlinách ve stravovacích provozech na území Moravskoslezského kraje

Zmrzliny jsou velice oblíbenou pochoutkou letních měsíců zejména mezi dětmi. K prodeji zmrzliny láká malé spotřebitele i barva těchto výrobků, proto provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v termínu od 1.6.2007 do 31.7.2007 cílenou kontrolní akci zaměřenou na obsah barviv ve zmrzlinách.

Šetření bylo provedeno celkem ve 20 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje, kde bylo celkem odebráno pro vyšetření obsahu barviv 41 vzorků různých druhů zmrzlin.

U 2 vzorků bylo zjištěno překročení limitních hodnot pro obsah barviv ve zmrzlinách, u 3 vzorků byly výsledky obsahu barviv limitní. V jednom případě si provozovatel dovezl směs na výrobu zmrzliny ze zahraničí, tato směs obsahovala i barvivo Amarant, které legislativa Evropské unie nepovoluje pro barvení zmrzlin, navíc obsah barviv v hotové zmrzlině byl asi dvakrát vyšší než povoluje limit daný Evropskou komisí. U ostatních výrobců byl limitní nebo nadlimitní nález dán nepřesným dávkováním barviv, kdy byla barviva dávkována tzv. od oka. V jednom případě dávkoval zmrzlinář nepřesně z toho důvodu, že barvivo z dovozu nebylo vybaveno návodem pro dávkování.

Na základě výsledků laboratorních vyšetření byla ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydána opatření, kterým byla zakázána výroba nevyhovujících druhů zmrzliny do doby sjednání nápravy. Za zjištěné závady byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2 500 Kč a ve dvou případech bude uložena pokuta ve správním řízení.

V 6 případech se neshodovaly údaje o obsahu barviv na etiketě směsi používané pro výrobu zmrzliny s obsahem barviv ve zmrzlině. Tyto nedostatky ve značení směsí a barviv budou předány k došetření příslušnému orgánu dozoru – Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Z výsledků šetření vyplývá, že provozovatelé výrobci zmrzlin si neuvědomují, že používaná barviva mají stanoveny limity pro jejich obsah v konečném výrobku – zmrzlinách, že limity jsou stanoveny s ohledem na zdravotní rizikovost barviv a že není možno barviva dávkovat podle výsledného barevného efektu.

Zveřejněno: 21.8.2007