Nahrávám...

Výsledky kontroly zmrzlin v zařízeních společného stravování

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly zmrzlin v zařízeních společného stravování

Pracovníci odboru hygieny výživy a PBU Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v měsících červen až červenec 2004 v zařízeních společného stravování cílenou kontrolní akci zaměřenou na dodržování technologie při přípravě a podávání zmrzlin, zároveň bylo provedeno mikrobiologické vyšetření těchto cukrářských specialit.

Celkem bylo provedeno šetření v 50 zařízeních společného stravování různých typů, v těchto zařízeních bylo odebráno celkem 118 vzorků zmrzlin.

U dvou odebraných vzorků bylo prokázáno překročení mezních hodnot pro celkový počet mikroorganismů a v jednom případě byly překročeny mezní hodnoty pro koliformní bakterie, obě zmrzliny byly odebrány územním pracovištěm Nový Jičín.

Za nedodržení mikrobiologických požadavků bude s provozovatelem zahájeno správní řízení o uložení pokuty dle zákona 258/2000 Sb. V celkem deseti provozovnách byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 8 000,- Kč, zejména za nedostatky v provozní hygieně - skladování kornoutků bez řádné ochrany před znečištěním, ukládání nepotřebných věcí na úseku prodeje zmrzliny, další nejčastější závadou bylo nepoužívání ochranných pracovních oděvů personálem na úseku prodeje zmrzliny. Tento nedostatek byl zjištěn v 5 případech.

Výsledky kontrolní akce ukázaly, že až na malé výjimky nejsou s těmito velice oblíbenými pochoutkami v zařízeních společného stravování v našem kraji problémy.

Zveřejněno: 12.8.2004