Nahrávám...

Hodnocení vlivů strategických a koncepčních materiálů a politik na zdraví (25.10.2007, Ostrava)

Úvod / Občanům / Hodnocení vlivů strategických a koncepčních materiálů a politik na zdraví (25.10.2007, Ostrava)

Pozvánka na seminář Hodnocení vlivů strategických a koncepčních materiálů a politik na zdraví

Moravskoslezský kraj v rámci programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje pořádají 25. října 2007 odborný seminář určený jak pro pracovníky odborů životního prostředí, územního plánování, zdravotnictví, zpracovatele koncepčích materiálů, tak širší odborné veřejnosti.

Seminář se bude zabývat problematikou vlivů na veřejné zdraví v koncepčních materiálech a v kontextu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jeho smyslem je hledat se zainteresovanými partnery vztahy a vhodnou proporcionalitu mezi procesy EIA (Environmental Impact Assessment), SEA (Strategic Environmental Assessment) a HIA (Health Impact Assessment).

Věříme, že účast na semináři může přinést cenné poznatky pro odbornou práci. Seminář se koná za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program podpory zdraví – Projekty podpory zdraví 2007“ a účastnický poplatek proto není stanoven.

Pokud se i Vy rozhodnete k účasti, pak zašlete laskavě informaci o Vaši účasti nejpozději do 17.10.2007 na mailovou adresu: zdenek.moldrzyk@khsova.cz.

Zde si můžete otevřít pozvánku na seminář.

Zveřejněno: 10.10.2007