Nahrávám...

Kontrola mléčných koktejlů ve stravovacích provozech na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola mléčných koktejlů ve stravovacích provozech na území Moravskoslezského kraje

V poslední době začalo přibývat na území našeho kraje velké množství kaváren a cukráren, které začaly nabízet hostům i mléčné nápoje – koktejly připravované z čerstvého ovoce, mléka , zmrzliny apod. S ohledem na to, že tyto nápoje jsou svým charakterem určeny zejména pro dětského spotřebitele byla ve dnech 19.9.2007 a 20.9.2007 provedena kontrola těchto provozoven spojená s odběrem mléčných koktejlů k laboratornímu vyšetření.

V rámci odběru vzorků byla vždy provedena i celková kontrola provozovny . Celkem byla provedena kontrola v 11 provozovnách, kde bylo odebráno 13 vzorků . Všech 13 vzorků vyhovělo požadavkům stávající legislativy na bezpečnost potravin a pokrmů . Celkovou kontrolou provozoven byly ve 4 provozovnách zjištěny závady v provozní hygieně – špinavé, namražené mrazící vitríny,špinavé nádobky na lžičky, znečištěné lednice. Ve dvou provozovnách nebyla zajištěna sledovatelnost u zmrzliny – nebylo označeno datum otevření originálního velkobalení zmrzliny, ve dvou případech nebyly zavedeny kontrolní postupy založené na principu hodnocení rizik. Za zjištěné závady byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 2 500,- Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že mléčné koktejly připravované v zařízeních jsou bezpečné, v některých provozovnách však nejsou všechny suroviny pro jejich výrobu skladovány v odpovídajících skladových prostorách a není vždy zaručeno, že jsou používány pro jejich výrobu zmrzliny u kterých byla dodržena trvanlivost po otevření .

Zveřejněno: 16.10.2007