Nahrávám...

Aktuální výskyt akutních respiračních infekcí

Úvod / Občanům / Aktuální výskyt akutních respiračních infekcí

Obdobně jako v jiných letech dochází v tomto ročním období k sezónnímu zvýšení výskytu akutních respiračních infekcí (ARI). Tato onemocnění způsobuje řada respiračních virů a často také Mykoplasma pneumonie. Jejich zvýšený výskyt zpravidla předchází vlně chřipky vyvolané většinou viry chřipky A, jejíž začátek se obvykle projeví v prvních měsících následujícího roku. V současné době jsou virózami dýchacích cest nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školáci, což je pro tyto nákazy typické. V současné době se nemocnost předškolních dětí pohybuje na hodnotě 5000 – 6000 případů na 100 000 dětí dané věkové skupiny, což nevybočuje z dlouhodobého sezónního průměru. Celková nemocnost činí v kraji přibližně 1 600 onemocnění na 100 000 obyvatel.

Pro zajištění informací o aktuálním výskytu ARI zahájila územní pracoviště Krajské hygienické stanice MS kraje denní sledování počtu ošetřených osob LSPP a podíl ošetřených pro akutní infekci dýchacích cest, které jsou spolehlivými ukazateli vývoje epidemiologické situace. V posledním týdnu se podíl osob ošetřených pro akutní infekci dýchacích cest pohyboval kolem 20%, v epidemii chřipky však tento podíl mnohdy přesahuje 80%. Mezi původci onemocnění nebyly dosud prokázány chřipkové viry.

Přes současné zvýšení nemocnosti trvá pro prevenci chřipky nadále možnost očkování. Současná vakcína obsahuje aktuální kmeny viru chřipky A i B a je určena zejména osobám se závažnějším onemocněním srdce, plic, ledvin a cukrovkou, u nichž by chřipka mohla výrazně zhoršit jejich zdravotní stav. Rovněž možnost očkování by měly zvážit i zdravé osoby pečující o své zdraví, pro které by onemocnění chřipkou vedlo k ekonomickým ztrátám z důvodu nepřítomnosti v práci. K vytvoření ochranné hladiny protilátek po očkování dochází zpravidla do 14 dnů, což je stále dostatečná doba do možného nástupu epidemie chřipky.

K nespecifickým opatřením při předcházení respiračním infekcím a chřipce patří dodržování zásad zdravého životního stylu jako je životospráva, sport, otužování a v neposlední řadě dostatečný přísun potřebného množství vitamínů, zejména vitamínu C, nejlépe v jeho přirozené formě a to konzumací čerstvé zeleniny a ovoce.

Zveřejněno: 15.11.2007