Nahrávám...

Kontrola značení kosmetických prostředků v provozovnách péče o tělo

Úvod / Občanům / Kontrola značení kosmetických prostředků v provozovnách péče o tělo

Kosmetickým prostředkům, které jsou uváděny na trh v České republice a které jsou nabízeny spotřebitelům v maloobchodní a velkoobchodní síti prodejen, je ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví věnována trvalá pozornost. V rámci státního zdravotního dozoru jsou kosmetické prostředky kontrolovány jak u dovozců a výrobců, tak v supermarketech, prodejnách drogerie i tržních stáncích. V měsíci listopadu se pro změnu pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřili na kosmetické prostředky, které jsou nabízeny k prodeji nebo používány kosmetičkami v zařízeních péče o tělo, což jsou kosmetické salony, provozovny manikúry, pedikúry, masážní salony a solária v našem kraji. Cílem kontrol bylo zjistit, zda je v těchto zařízeních kosmetičkami používán a spotřebitelkám nabízen bezpečný výrobek, který je označen všemi povinnými údaji a zda má spotřebitel k dispozici informace v českém jazyce, jak přípravek správně a bezpečně používat. Tyto požadavky na kosmetické prostředky jsou legislativně zakotveny v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a ve vyhlášce č. 26/2001 Sb. o kosmetických prostředcích. V Moravskoslezském kraji bylo provedeno celkem 30 kontrol. Nedostatky ve značení výrobků byly zjištěny ve 3 provozovnách, na výrobku nebyly uvedeny informace o složení, době minimální trvanlivosti, případně na výrobku nebyl uveden výrobce, dovozce nebo dodavatel. V jednom případě bylo zjištěno používání kosmetického prostředku s prošlou dobou minimální trvanlivosti.

Závěrem lze říci, že v kosmetických salónech, provozovnách manikúry, pedikúry a masážních salónech byly zjištěny nedostatky ve značení kosmetických prostředků pouze ve 3 provozovnách z 30 zkontrolovaných, takže až na menší výjimky pracují kosmetičky s výrobky označenými dle požadavků platné legislativy.

Zveřejněno: 20.12.2007