Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 30.12.2007

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 30.12.2007

Aktuální hlášená nemocnost ARI v kraji je v tomto týdnu obtížně hodnotitelná vzhledem k tomu, že značná část lékařů hlásících ARI má v období vánoc dovolenou. Dochází tak ke každoročnímu poklesu hlášené nemocnosti v tomto období, avšak údaje o osobách ošetřených pro ARI na LSPP svědčí o nárůstu podílu těchto pacientů. Ve srovnání s minulým týdnem došlo jak k celkovému zvýšení ošetřených osob, tak ke zvýšení podílu ošetřených osob pro ARI. V kraji tento podíl představuje 62% osob ošetřených pro ARI, nejvyšší podíl byl zaznamenán v Ostravě, kde toto navýšení představovalo více než 20%, s maximem 68,9% osob s ARI za den.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku stoupla nemocnost v minulém týdnu v ČR pouze o 3% a je pravděpodobné, že se již projevil obvyklý fenomén vánoce se stagnací či poklesem nemocnosti, obdobně jako v MS kraji v tomto týdnu.

Incidence chřipky v Evropě je doposud poměrně nízká. V celkových výsledcích zachycených kmenů chřipkových virů stále dominuje subtyp A (H1) a to více jak v 90%. V rámci Evropy byl lokální výskyt chřipky evidován pouze v ČR, avšak ve Španělsku je současná situace hodnocena již jako regionální epidemie s výrazným převýšením, epidemického prahu.

Zveřejněno: 30.12.2007