Nahrávám...

Kontrola bezpečnosti výrobků v roce 2007

Úvod / Občanům / Kontrola bezpečnosti výrobků v roce 2007

V rámci státního zdravotního dozoru provádí pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pravidelnou kontrolu kosmetických prostředků, výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy ( kuchyňského nádobí, potravinářských obalů), hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let. V Moravskoslezském kraji bylo provedeno v roce 2007 celkem 639 kontrol v tržní síti, u výrobců a u dovozců těchto výrobků, při kterých bylo zkontrolováno 3165 výrobků. Za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce v celkové výši 117400 Kč. Zjištěny byly nejčastěji závady ve značení výše uvedeného zboží a u některých výrobků laboratorní analýzy prokázaly překročení hygienických limitů rizikových látek, obsažených v materiálu, ze kterého jsou výrobky vyrobeny. Z výrobků pro děti se jedná o přebalovací podložky, které obsahovaly nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci a dětské spodní prádlo, obsahující nikl, což je kontaktní alergen, který může vyvolat na kůži otoky, zarudnutí, vznik kontaktního alergického ekzému. Z kosmetických prostředků byly zjištěny dětské zubní pasty s obsahem diethylenglykolu, který při požití ve větším množství může vyvolat nevolnost, bolesti žaludku a mít nepříznivý vliv na ledviny. V lacích na nehty a pěně do koupele byly zjištěny estery kyseliny ftalové (dibutylftaláty a dialkylftaláty), jejichž obsah je dle platné legislativy v kosmetických prostředcích zakázán. V distribuční síti byly zjištěny skleničky, z jejichž dekoru se uvolňuje olovo a kadmium, které se může po požití s nápojem kumulovat v lidském organismu. Všechny tyto výrobky byly rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vyřazeny z distribuce a prodeje, celkově se jednalo o 12778 vyřazených výrobků. S nebezpečnými výrobky, včetně jejich fotodokumentace, které se vyskytly na území České republiky, se může široká veřejnost seznámit na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, odkaz na informační servis – tiskové zprávy, dále na internetové adrese Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě www.khsova.cz, odkaz na úřední desku, kde lze najít i dříve vyhlášené nebezpečné výrobky v archivu úřední desky. V tištěné podobě jsou informace vyvěšeny na úřední desce přímo v sídle krajské hygienické stanice a na úředních deskách jednotlivých územních pracovišť. Nebezpečné výrobky, notifikované v systému RAPEX, které se vyskytly na území Evropské unie, včetně jejich fotodokumentace, jsou uveřejněny na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm, což jsou informace přínosné také pro distributory a dovozce spotřebního zboží, kteří se mohou vyvarovat dovozu rizikových výrobků do České republiky.

Zveřejněno: 3.1.2008