Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 25.1.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 25.1.2008

Nemocnost ARI v kraji měla v tomto týdnu hodnotu 1 662 případy na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 21%. Přes výrazný pokles nemocnosti v městě Ostravě zůstává v této lokalitě nemocnost nejvyšší v kraji. Cirkulace viru chřipky A (H1N1) v populaci byla potvrzena dalšími 2 záchyty u školních dětí v Ostravě. Celkové počty pacientů denně ošetřených na LSPP v kraji se výrazně neměnily a podíl ošetřených pro ARI se pohyboval v rozpětí od 26 do 39% ve všední dny.

Dle názoru pracovníků Národní referenční laboratoře pro chřipku může se v ČR v současné době jednat o počínající chřipkovou epidemii, přestože celková nemocnost byla stále poměrně příznivá. Svědčí pro to nárůst ARI s typickými chřipkovými příznaky a také rostoucí počty záchytů chřipky A s dominancí subtypu A(H1N1) a ojedinělý záchyt kmenů chřipky B. Dosud bylo touto laboratoří identifikováno 80 kmenů chřipky A a pouze 3 kmeny chřipky B.

K minulému týdnu je evidován nárůst nemocnosti v řadě evropských států, především v Rakousku, Bulharsku, Anglii, Francii, Maďarsku, Irsku, Lucembursku, Nizozemí, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a Švýcarsku. Plošnou epidemii hlásí Francie, Španělsko, centrální a jižní Anglie, Nizozemí, Itálie, Švýcarsko a Maďarsko. V naprosté převaze je původcem onemocnění subtyp viru chřipky A(H1N1).

Zveřejněno: 25.1.2008