Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 1.2.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 1.2.2008

Nemocnost ARI v tomto týdnu představovala 1 413 nemocných na 100 000 obyvatel kraje, což je o 15% méně ve srovnání s minulým týdnem. Zatím se v kraji nepotvrdila prognóza možného nástupu chřipkové epidemie, mimo město Ostravy, kde nemocnost setrvala na zhruba stejné výši, v ostatních oblastech kraje se snížila.

Podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP se v kraji pohyboval v rozpětí od 22 do 35%.

Národní referenční laboratoří pro chřipku je situace v ČR hodnocena jako mírně probíhající epidemie spíše s menším regionálním výskytem. Situace je srovnatelná s vývojem v Evropě, včetně struktury izolovaných kmenů s výraznou převahou subtypu virů chřipky A (H1N1).

Dle NRL postupně dochází v řadě evropských států k nárůstu nemocnosti a rozvoji chřipkové epidemie, avšak s výjimkou Švýcarska a do určité míry i Portugalska nestoupá nikde nemocnost příliš pronikavě. Plošnou epidemii hlásí Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Slovinsko, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie a Nizozemí. Regionální epidemie eviduje vedle České republiky i Německo a Rumunsko, lokální výskyt je hlášen z Irska, Jižní Anglie, ze Slovenska, Litvy, Lotyšska a Rumunska.

Zveřejněno: 1.2.2008