Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 15.2.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 15.2.2008

Nemocnost ARI v tomto týdnu představovala v kraji 1 434 nemocné na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s minulým týdnem došlo sice k vzestupu hlášené nemocnosti o 30%, avšak toto navýšení zcela neodpovídá skutečnosti a bylo ovlivněno chyběním hlášení z několika ostravských dětských ambulancí z důvodu dovolené v době jarních prázdnin. O relativně příznivější situaci svědčí nízké počty osob ošetřených na LSPP i podíl ošetřených pro ARI, který se pohyboval jen v rozpění od 17 do 23%.

I přes 12% pokles nemocnosti v minulém týdnu se dle Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu Praha jedná stále o lokální až regionální výskyt chřipkových onemocnění, avšak již s velkou pravděpodobností je chřipková epidemie na ústupu.

Národní referenční laboratoř pro chřipku hodnotí současnou situaci v Evropě jako ústup plošného epidemického výskytu chřipky.

Plošnou epidemii hlásí Portugalsko, Irsko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie a Nizozemí. Z těchto států je však většina již za vrcholem, nemocnost mírně stoupá jen v Belgii, Nizozemí a Francii. Státy s regionálním výskytem (Španělsko, Německo, ČR, Rumunsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko) většinou ve vývoji nemocnosti spíše stagnují, pouze Německo, pobaltské státy a Rumunsko registrují mírný vzestup. Španělsko je již ve fázi poklesu nemocnosti po předchozím docela výrazném epidemickém vzestupu.

Složení kmenů chřipky se v podstatě nemění, nadále výrazně dominuje chřipka A (H1N1).

Zveřejněno: 15.2.2008