Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 29.2.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 29.2.2008

V posledních 4 týdnech se incidence ARI trvale pohybovala na hodnotách odpovídajících pouze běžnému sezónně zvýšenému výskytu. V tomto týdnu představovala 1 269 postižených na 100 000 obyvatel kraje, což je mírný pokles ve srovnání s minulým týdnem a to o 2,2%.

Podíl osob denně ošetřených pro ARI na LSPP se pohyboval od 19 do 30% a svědčil o relativně příznivé situaci. Nemocnost ARI se sice v kraji nepatrně snížila, avšak v Ostravě se prakticky nezměnila, ale k jejímu poklesu došlo na Frýdecko-Místecku a Opavsku.

V minulém týdnu došlo v ČR k dalšímu poklesu nemocnosti o 4,4% a Národní referenční laboratoří pro chřipku je současná epidemiologická situace hodnocena jako výskyt ARI výrazně pod epidemickým prahem.

Ve většině evropských zemí má výskyt chřipky buď setrvalý, většinou však již klesající trend. Pouze 4 země (Estonsko, Německo, Norsko a Slovensko) udávají mírně vzrůstající nemocnost, avšak bez výrazného uplatnění chřipkových virů.

Zveřejněno: 29.2.2008