KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost v provozovnách služeb v roce 2007

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost v provozovnách služeb v roce 2007

Kontroly zařízení podle schválených provozních řádů provedli pracovníci komunální hygieny ve 103 různých ubytovacích zařízeních (hotely, penziony, ubytovny, rekreační střediska), kde se zaměřili zejména na manipulaci s prádlem, úklid zařízení a provádění dezinsekce či deratizace. Kontroly jednotlivých zařízení jsou prováděny jednou za dva až pět let a jejich význam odpovídá úrovni zařízení. Z výsledků kontrol rovněž vyplývá, že nedostatky jsou zde pouze ojedinělé, pouhých 5 případů v roce 2007 souviselo zejména s výskytem hmyzu na ubytovnách.

O úrovni poskytovaných služeb svědčí výsledek prováděných kontrol, podle kterých byly z 1500 zařízení kontrolovaných na území Moravskoslezského kraje zjištěny nedostatky v 9 % případů. Toto číslo je nejmenší za posledních pět let dozorové činnosti a určitě svědčí o vyšší zodpovědnosti poskytovatelů služeb. V loňském roce se hygienická služba zaměřila právě na nejrizikovější služby, a to zvýšeným dozorem v tetovacích salonech a proškolením osob podnikajících v oboru pedikúra. Obě tyto akce byly zjevně přínosem ke zkvalitnění těchto služeb při dodržování hygienických požadavků na provozní i osobní hygienu v zařízení.

Předmětem nejčastější kontrolní činnosti v oblasti komunální hygieny je stále dozor nad provozovnami služeb péče o tělo, kde vzhledem k frekvenci návštěv uživatelů těchto služeb, vysokému počtu zařízení a zejména charakteru provozu by při nedodržení stanovených hygienických zásad mohlo dojít k přenosu či vzniku různých onemocnění. Za nejzávažnější rizikové činnosti z tohoto pohledu jsou považovány provozovny, ve kterých je prováděno tetování, piercing či permanentní make-up, vysoká míra rizika je rovněž v provozovnách pedikúr. Primárním rizikem vzhledem k následným zdravotním dopadům zde jsou onemocnění přenášená krví, tj. virová hepatitida a AIDS. Významná jsou i rizika přenosu různých dermatomykóz či bakteriální stafylokokové infekce. Míra rizika je posuzována i v dalších zařízeních, kde dochází při poskytování služby k přímému kontaktu s tělem zákazníka, ať již prostřednictvím rukou (kosmetika, masáže), přístroje (solária) či použitím nástrojů a pomůcek. Odhadnuté míře rizika odpovídají i požadavky na jednotlivé činnosti, které jsou pro každé zařízení stanoveny provozním řádem. Poskytovatel služby je pak povinen podle tohoto provozního řádu postupovat, zákazníci se s ním mohou seznámit a orgán ochrany veřejného zdraví jeho dodržování kontroluje.

Zveřejněno: 17.3.2008