Nahrávám...

Kontrola stravovacích provozů v rámci velikonočních trhů na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola stravovacích provozů v rámci velikonočních trhů na území Moravskoslezského kraje

V rámci příprav na velikonoční svátky probíhají v mnoha obcích našeho kraje velikonoční trhy na kterých jsou prodávány výrobky spojené s tímto svátkem jara, a je i podáváno občerstvení, proto provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v termínu od 14.3.2008 do 21.3.2008 kontrolní akci zaměřenou na stravovací provozy v rámci těchto velikonočních trhů.

Šetření bylo provedeno celkem ve 12 provozovnách na území téměř celého kraje s výjimkou Bruntálska, kdy tyto trhy pořádány nejsou. Kontrolovány byly převážně mobilní stánky a přenosné stánky. Ne vždy však bylo vše zcela v pořádku a proto byla v 8 případech přijata opatření ke zlepšení situace a uloženy sankce ve výši 3 700 Kč.

Nejčastější závadou bylo nepředložení dokladů o nabytí zboží, nebo nebyly suroviny pro výrobu občerstvení řádně značeny – např. nebylo označeno bramborové těsto pro výrobu bramboráků, guláš, naložené maso na steaky, uzeniny, chléb, polotovary kuřecích hamburgerů. Zjištění vede k domněnce, že mnohé polotovary jsou připravovány tzv. podomácku což stávající legislativa nepřipouští. Pouze výjimečně předložili provozovatelé nájemní smlouvy např. s restauracemi, kdy si tyto pronajímají na 2-3 hodiny před akcí pro přípravu polotovarů.

Dodatečně musí na KHS doložit prodejci zdravotní průkazy a při prodeji občerstvení zlepšit provozní hygienu – polotovary byly uloženy ve špinavých přepravkách či lednicích či byly dokonce potraviny uloženy v blátě.

Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že ve dvou třetinách kontrolovaných provozů byly zjištěny závady, které jsou zejména provozního charakteru, což svědčí o malé pozornosti věnované základním hygienickým požadavkům kladeným na tyto provozovny – náležité značení surovin, příprava polotovarů, úklid, péče o potraviny a pokrmy.

Zveřejněno: 25.3.2008