KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontroly kosmetických prostředků na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly kosmetických prostředků na území Moravskoslezského kraje

Kosmetické prostředky jsou běžnou součástí našeho života, denně je používá každý z nás. Na to, zda jsou na území našeho kraje prodávány kosmetické prostředky, které jsou označeny všemi povinnými údaji na obalech, se zaměřili v dubnu letošního roku pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Cíleným šetřením bylo prověřeno, zda jsou výrobky označeny údaji odkud výrobek pochází a jaké má složení, zda má spotřebitel k dispozici informace v českém jazyce, jak přípravek správně a bezpečně používat. Tyto požadavky na kosmetické prostředky jsou legislativně zakotveny v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a ve vyhlášce č. 26/2001 Sb. o kosmetických prostředcích. Používání kosmetických prostředků osobami s citlivější pokožkou s sebou může nést riziko vzniku kontaktní dermatitidy nebo jiných poškození pokožky. Příčinou bývají nejčastěji konzervační látky nebo jiné chemické látky použité ve složení výrobku. Uživatelé kosmetických prostředků by proto měli být o obsahu jednotlivých ingrediencí informováni v textu na obalu kosmetického prostředku. Za účelem prověření správnosti značení kosmetických prostředků bylo zkontrolováno celkem 35 provozoven, jednalo se o prodejny drogerie, obchodní řetězce, tržní stánky, prodejny zdravotnických potřeb, kontrola značení proběhla i u výrobců a dovozců. Nedostatky ve značení výrobků byly zjištěny ve 13 provozovnách, nejčastější závadou bylo neuvedení výrobce nebo dovozce na obalech výrobků, neuvedení země původu, informací o složení, době minimální trvanlivosti a šarže. Ve dvou provozovnách byl zjištěn prodej kosmetických prostředků s prošlou dobou minimální trvanlivosti, takové výrobky lze prodávat, pouze, pokud je na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn a výrobky jsou prodávány odděleně od ostatního zboží. Celkem bylo zkontrolováno 190 výrobků, závady ve značení byly zjištěny u 80 výrobků. Neoznačené výrobky byly do doby jejich doznačení staženy z prodeje. Za výše uvedené nedostatky bylo v příkazním řízení uloženo 13 pokut v celkové výši 18500 Kč.

Než si spotřebitel zakoupí kosmetický prostředek, je dobré se přesvědčit, zda je správně označen. Na každém kosmetickém prostředku musí být uveden na obalu výrobce nebo dovozce, pokud se jedná o výrobek, který byl vyroben mimo Evropské společenství i země původu, nominální obsah výrobku, datum minimální trvanlivosti, výrobní šarže, seznam ingrediencí, podmínky použití a varování a vyžaduje - li to povaha kosmetického prostředku i návod na použití. U výrobků s trvanlivostí delší než 30 měsíců nemusí být uvedeno datum minimální trvanlivosti, u těchto výrobků musí být uveden symbol otevřené nádobky na krém, s uvedením doby v měsících nebo rocích, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele.

Zveřejněno: 16.5.2008