KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 22. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 22. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili ve dnech 26. a 27.5.2008 pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2008 jedná o 24 míst, které bude pravidelně sledovat Krajská hygienická stanice MS kraje. Oproti minulé sezóně došlo na žádost Českého báňského úřadu v Praze v Moravskoslezském kraji ke snížení počtu koupacích oblastí. Tento stav upravila novela vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody určené ke koupání osob. Ze seznamu sledovaných koupacích míst byly vyřazeny vodní nádrže Kališovo a Vrbické jezero v Bohumíně. Sledování kvality vody bude prováděno do začátku září v intervalech nejméně 1x za 14 dní.

Na základě výsledků analýz prvních letošních odebraných vzorků vody z jednotlivých nádrží lze konstatovat, že kvalita vody na všech sledovaných koupacích míst je vyhovující.

Koupací místa v roce 2008

Zveřejněno: 30.5.2008