KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 24. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 24. týden

Ve 24. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedeny další pravidelné odběry vzorků vody na všech 24 koupacích místech.

Ve srovnání s výsledky předchozího vzorkování nedošlo doposud v kvalitě vody k žádným významným změnám. Kvalita vody na všech koupacích místech nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se osoby.

Ve 23. kalendářním týdnu byly zahájeny i kontroly letních umělých koupališť. Z provozovaných 40-ti areálů veřejných koupališť bylo dosud zkontrolováno 9 zařízení. Dosud nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Koupací místa v roce 2008

Zveřejněno: 13.6.2008