Nahrávám...

Kontrola studených pokrmů – baget, obložených croissantů apod. podávaných ve stravovacích provozech čerpacích stanic pohonných hmot na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola studených pokrmů – baget, obložených croissantů apod. podávaných ve stravovacích provozech čerpacích stanic pohonných hmot na území Moravskoslezského kraje

Kontrola studených pokrmů – baget, obložených croissantů apod. podávaných ve stravovacích provozech čerpacích stanic pohonných hmot na území Moravskoslezského kraje

Před nastávající letní turistickou sezónou provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě cílenou kontrolní akci zaměřenou na občerstvení a bistra provozovaná přímo na čerpacích stanicích . V rámci kontroly byly odebrány i vzorky studených pokrmů – bagety, plněné croissanty , obložené housky k mikrobiologickému vyšetření.

Šetření bylo provedeno celkem ve 26 provozovnách na území celého kraje . K laboratornímu vyšetření bylo odebráno celkem 14 vzorků. Jejich laboratorním vyšetřením nebyly zjištěny odchylky od stávající platné legislativy.

Bohužel kontrolou ostatních znaků v prodejnách občerstvení na čerpacích stanicích byly zjištěny závady zejména v nedodržení dat použitelnosti potravin a pokrmů. V 7 provozovnách byl zjištěn prodej těchto potravin s prošlým datem použitelnosti : sendviče Mexické kuře, pivo, vlnky čokoládové,bageta kuřecí mls,balené zchlazené pokrmy, arašídové křupky, párky, klobásky, bavorská sekaná, tatarská omáčka a křen ostrý.Ve třech případech nebylo možno zjistit původ skladovaných potravin a polotovarů jednalo se zejména o uzeniny a pečivo. Ve dvou provozovnách došlo k nedodržení skladovacích podmínek potravin tak jak je deklaruje výrobce – v jedné provozovně nebyla dodržena teplota pro skladování baget a v jedno případě provozovatel uložil uzeniny v mrazícím zařízení i když dle výrobce měly být uloženy za chladírenských teplot. Rovněž ve dvou případech nebyla udržována dostatečná čistota provozovny – zaprášené regály pro uložení potravin , nečisté lednice. V jednom provoze byla zjištěna závada tzv. křížení provozu, kdy pro manipulaci se syrovým masem byly používány stejné pracovní stoly jako pro přípravu již hotových pokrmů k výdeji.

Za zjištěné závažné závady byla ve 4 případech uložena pokuta v příkazním řízení a ostatní méně závažné prohřešky proti platné legislativě byly řešeny uložením 4 blokových pokut.

Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že podávané studené občerstvení na čerpacích stanicích pohonných hmot je z mikrobiologického hlediska vyhovující platné legislativě. Mnohdy je však nabízen sortiment s prošlou dobou použitelnosti, nebo špatně skladovaný. Každý spotřebitel by si tedy při nákupu občerstvení v těchto zařízeních měl zkontrolovat spotřební lhůtu nabízeného sortimentu a to jakým způsobem byly na provozovně potraviny a pokrmy uloženy.

Zveřejněno: 16.6.2008