Nahrávám...

Prodej zmrzliny

Úvod / Občanům / Prodej zmrzliny

Pro prodej zmrzliny platí zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zde jsou stanoveny základní požadavky na bezpečnost potravin a jejich tzv. sledovatelnost (to znamená, že každý prodejce musí být schopen identifikovat odkud pochází jeho zmrzlina, či z jakých surovin byla vyrobena) . Dále musí prodejce splňovat požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, kde jsou zejména stanoveny požadavky na vybavení provozoven poskytujících prodej jakýchkoliv potravin, včetně zařízení stravovacích služeb, mezi které patří i provozovny prodávající zmrzlinu. Na zmrzliny se potom vztahuje i Nařízení Komise ES č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Jakostní ukazatele – jako například to, že zmrzlina musí obsahovat min. 3 hmotnostní % kakaa, aby mohla být označena jako čokoládová, či požadavky na obsah ovoce, tuku či na konzistenci zmrzliny jsou stanoveny ve vyhlášce č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Další požadavky stanoví vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, kde jsou stanoveny požadavky na značení zmrzlinové směsi. Všechny výše uvedené právní předpisy jsou volně přístupné na www stránkách: www.mzcr.cz/sbirka/index.html a http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs.

V prodeji kopečkové či točené zmrzliny nejsou žádné rozdíly, legislativní požadavky jsou stejné pro obě formy prodeje.Rovněž není rozdíl mezi prodejem venku tzv. předsunutým a prodejem uvnitř provozoven.

První kontrolní akce zaměřená zejména na legislativní požadavky pro prodej zmrzliny bude uskutečněna na území celého kraje včetně Opavska v průběhu měsíce června. Další celorepubliková spojená s odběrem vzorků zmrzliny k laboratornímu vyšetření již začala 15.6.2008 a bude ukončena 30.9.2008.

Zveřejněno: 17.6.2008