Nahrávám...

Informace o případu zdravotního postižení po konzumaci piva

Úvod / Občanům / Informace o případu zdravotního postižení po konzumaci piva

Dne 24.6.2008 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prostřednictvím Policie ČR sdělení, podle kterého došlo ke zdravotním potížím u spotřebitelky po konzumaci výrobku lahvové pivo Sládkův Měšťan, výrobce Pivovar Staropramen, a.s., ul. Nádražní 84, Praha 5, PSČ 150 54, s datem minimální trvanlivosti do 5.10.2008, s číselnými kódy 307 19:32-39.

Dne 24.6.2008 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předběžným opatřením pozastavila prodej tohoto výrobku a odebrala vzorky k laboratorní expertíze.

Vyšetřením vzorku odebraného z otevřené láhve, která byla příčinou zdravotních potíží, byla zjištěna přítomnost látky zásadité povahy. U ostatních vyšetřených vzorků se přítomnost zdraví škodlivých látek neprokázala, proto byl prodej výrobku opětovně povolen. Nejsou hlášeny žádné další případy poškození zdraví po konzumaci piva. Informace o případu byly z důvodu dalšího šetření postoupeny Státní zemědělské a potravinářské inspekci a místně příslušné Krajské hygienické stanici.

Zveřejněno: 27.6.2008