KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Letní tábory v Moravskoslezském kraji zahájeny

Úvod / Občanům / Letní tábory v Moravskoslezském kraji zahájeny

Už v poslední den školního roku první desítka letních táborů přivítala dětské účastníky zotavovacích akcí. Dle oznámení zaslaných na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje by se o letních prázdninách mělo konat na území našeho kraje nejméně 95 táborů o 187 bězích pro více než 11000 dětí.

Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá všem provozovatelům, kteří pořádají zotavovací akce pro 30 a víc dětí s délkou pobytu 5 a více dnů povinnost, nahlásit konání ozdravného pobytu na místně příslušnou hygienickou stanici. Oznámení je neprodleně evidováno do nově zavedeného systému společného s Hasičským záchranným sborem, který byl vytvořen pro případnou potřebu okamžitého zásahu v případě nutné evakuace či záchranné akce při přírodních nepříznivých situacích.

Oznámení o konání jiných akcí – tedy těch, které jsou pořádány pro menší počet dětí či kratší dobu, zasílají na hygienu i zodpovědní provozovatelé, kteří mají dostatek zkušeností s prací s dětmi a z případných kontrol hygieniků obavy nemají. I tyto akce jsou zaváděny do systému, který má za cíl děti na táborech všemožně chránit.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje po celou dobu letních prázdnin budou i letos kontrolovat dodržování hygienických požadavků týkajících se zajištění zdravotní péče, podmínek přípravy stravy, dodržování režimu, zajištění odpovídajícího ubytování či dodržování osobní hygieny. Kontroly mají za cíl chránit zdraví děti, aby se domů vracely spokojené, fyzicky posílené a pouze s krásnými vzpomínkami na pobyt úzce spjatý s přírodou. Provozovatelům táborů přejeme hladký průběh a rodičům, kteří si tábor pro své děti vybrali přes internet z nabídky plné atraktivních programů doporučujeme, aby si řádně ověřili, komu své dítě svěřují. Právě nenahlášené tábory byly vloni předmětem stížností na neplnění slibovaných podmínek.

Zveřejněno: 2.7.2008