KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace o kvalitě vody ke koupání a výsledky kontrolní činnosti KHS MSK se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech za období 1.6.2008-9.7.2008

Úvod / Občanům / Informace o kvalitě vody ke koupání a výsledky kontrolní činnosti KHS MSK se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech za období 1.6.2008-9.7.2008

h3>Informace o kvalitě vody ke koupání a výsledky kontrolní činnosti KHS MSK se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech za období 1.6.2008-9.7.2008

Ve 28. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedeny další kontrolní odběry vzorků vody na všech koupacích místech Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků laboratorních analýz lze konstatovat, že na některých nádržích došlo oproti předchozím odběrům ke zhoršení kvality vody ke koupání. V okrese Nový Jičín došlo k rozvoji sinic ve dvou nádržích. Jedná se o nádrže Větřkovice a Čerťák, kde stanovená množství sice pro běžnou populaci nepředstavují zdravotní riziko, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě v této nádrži a po koupání se osprchovat pitnou vodou. Stejná doporučení platí i pro koupání ve dvou nádržích v okrese Frýdek – Místek. Jde o nádrže Brušperk a Olešná.

Koupání na ostatních 19 sledovaných koupacích místech nepředstavuje pro koupající se osoby zdravotní riziko.

K dnešnímu dni byl proveden státní zdravotní dozor na všech letos provozovaných sezónních koupalištích včetně tří koupališť ve volné přírodě. Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností provozovatelů, a to zejména provádění kontrol kvality vody ke koupání a plnění ostatních provozních povinností (úklid a údržba areálů, likvidace odpadů, vedení provozních záznamů,..). Ojediněle zjištěné drobné nedostatky byly řešeny s provozovateli na místě a byly neprodleně odstraněny. Dosud nebylo nutno použít sankční opatření.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dále provedli v rámci své kontrolní činnosti v období od 1.6.2008 do 9.7.2008 již 67 šetření ve stravovacích provozech na koupacích místech a koupalištích na území celého kraje.

Nejčastěji byly zjišťovány závady v dodržování zásad provozní hygieny. Velmi často jsou zjišťovány závady ve stavebně technickém stavu provozoven –zejména chybějící umyvadla pro mytí rukou personálu, nebo netekoucí teplá voda pro poruchu či odpojení ohřívače vody.Rovněž bylo zjištěno nevybavení lednic a mraznic teploměry pro ověřování teplot při skladování potravin včetně nevhodného skladování neslučitelných potravin.

Závažným zjištěním je i to, že 16 provozoven nebylo označeno zákazem kouření a prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18-ti let, i když jsou umístěny na místech, kde se v období letních prázdnin shromažďují velké počty teenagerů .

Za zjištěné závady byly v 32 případech uloženy peněžité sankce v celkové výši 42 500,- Kč a v jednom případě bylo pro bezprostřední ohrožení zdraví přistoupeno k vydání opatření – pozastavení výkonu činnosti přípravy a výroby pokrmů a míchaných nápojů.

Kontroly stravovacích provozů na koupalištích a koupacích místech budou strany KHS MSK pokračovat i v dalším období.

Zveřejněno: 10.7.2008