Nahrávám...

Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé

Úvod / Občanům / Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé

V Havířově pokračuje druhý rok tříletého projektu podpory zdraví „Ženy v domácnosti nesmí zůstat bez informací o své šanci zůstat zdravé“, jehož cílem je zvýšit informovanost o rizikových faktorech nádorových onemocnění a jejich včasného záchytu.

Jedním z dílčích cílů je přesvědčit ženy o významu samovyšetření prsu tak, aby se stalo součástí jejich pravidelných hygienických návyků.

Aktuálnost této problematiky je podložena tím, že zhoubný novotvar prsu patří mezi nejrozšířenější zhoubné novotvary u žen. V České republice patří mezi nejzávažnější novotvary vzhledem k jeho četnosti i závažnosti onemocnění. V roce 2002 bylo v České republice 5224 hlášených nových onemocnění, což je v přepočtu na 100 000 žen 99,8 a v kraji v roce 2000 to bylo 84,3 v přepočtu na 100 000 žen. V České republice jsou první hlášená nová onemocnění již ve věkové skupině 20 až 24 let, potom dochází k postupnému vzestupu s hodnotami 198,3 na 100 000 žen ve věku 55 až 59 let. Počet nových onemocnění vzrůstá, jak v ČR, tak i v kraji.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě oslovili 174 havířovských žen ve věku 45 až 69 let, u nichž provedli individuální intervenci zaměřenou na včasnost odhalení nádorového onemocnění prsu. Ženy byly poučeny lékaři o významu včasného odhalení nádoru a názorným procvičením na speciálním modelu prsu získaly zručnost v provádění samovyšetření a ve vyhledávání změn v prsu (změněná konzistence, bulky), zároveň ženy obdržely zdravotně výchovný materiál. Zároveň bylo dotazníkovým šetřením zjištěno, že čtvrtina žen samovyšetření prsu neprovádí vůbec a o rizikových faktorech nádoru prsu měly ženy jen nepatrné znalosti. Informace o této problematice získávají ženy z více zdrojů, jsou to sdělovací prostředky (televize, časopisy, rozhlas), osvětový materiál (letáčky), zdravotní přednášky, ale také situace v okruhu rodiny a známých, kde se onemocnění vyskytlo.

Zdravotně výchovný letáček k samovyšetření prsu poskytli pracovníci hygienické stanice havířovským lékárnám, kde si jej ženy mohou bezplatně vyžádat.

Informace o projektu byly poskytnuty pro zveřejnění v tisku.

 

Zveřejněno: 4.11.2004