KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v rámci své kontrolní činnosti v období od 1.6.2008 do 31.8.2008 118 šetření ve stravovacích provozech na koupacích místech a koupalištích na území celého kraje . Kontrolní činnost se zaměřila na tato zařízení vzhledem k tomu, že jsou často využívána dětmi a poskytují stravovací služby velkému počtu zákazníků.

Bohužel ne ve všech zařízeních bylo vše v pořádku , závady byly zjištěny v 80 provozovnách , tedy ve dvou třetinách z celkového počtu kontrolovaných provozoven. Za zjištěné závady byly uloženy v 61 případech peněžité postihy, ve dvou případech bude uložena pokuta ve správním řízení a v jednom případě kdy bylo bezprostředně ohroženo zdraví byl na místě vydán zákaz provozu.

Nejčastěji byly zjišťovány závady v zavedení postupů založených na principu kritických kontrolních bodů- 50 provozoven a v dodržování zásad provozní hygieny - 48 zařízení . V provozní hygieně se nejčastěji jednalo o nečisté vybavení – lednice, umývadla, mrazničky, špinavé podlahy, stěny strop. Mnohdy slouží prostory provozoven k uložení předmětů nesouvisejících s provozováním stravovacích služeb.

Velmi často jsou zjišťovány závady ve stavebně technickém stavu provozoven – zjištěno ve 35 provozovnách. Nejčastěji chybí umyvadla pro mytí rukou personálu, která buď byla zrušena úplně, nebo byla zastavěna inventářem tak, že nebyla v době kontroly použitelná, nebo u nich netekla voda .

Další velmi častou závadou je nedodržení vyhovujících podmínek pro skladování potravin – zamrazování potravin, které byly na provozovnu dodány v nezmrazeném stavu - uzeniny, knedlíky, chleba, brynza , nebo jsou potraviny skladovány déle než stanoví výrobce nebo za jiných teplot, než jsou uvedeny na etiketě výrobků – zjištěno 21-krát.

Častokrát jsou pokrmy skladovány bez ohledu na způsob jejich dalšího použití, kdy by se měly odděleně skladovat zejména potraviny, které jsou určeny pro další tepelné zpracování a mohou být významným zdrojem onemocnění zažívacího traktu . Zcela odděleně by měla proto být skladována čerstvá slepičí vejce či maso, mnohdy jsou však uloženy tyto potraviny společně s uzeninami či cukrářskými výrobky.Tato závada byla zjištěna celkem ve 12 zařízeních.

Jak je vidět nejsou stravovací provozy na koupalištích bezproblémové a mnohdy si jejich provozovatelé ani neuvědomují možná zdravotní rizika z jejich nesprávného provozování. Ne každý provozovatel si však uvědomuje, že tato rizika jsou reálná , Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaznamenala jenom za 2 prázdninové měsíce letošního roku 1594 alimentárních onemocnění , proto budou kontroly stravovacích provozů na koupalištích a koupacích místech ze strany KHS MSK pokračovat i v dalších letech.

Zveřejněno: 3.9.2008