KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody pro koupání v přírodě v sezóně 2008

Úvod / Občanům / Kvalita vody pro koupání v přírodě v sezóně 2008

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prováděli v průběhu letní koupací sezóny pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se v současnosti jedná o 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

V letní sezóně 2008 bylo na území MS kraje kontrolováno 24 koupacích oblastí. Oproti minulé sezóně došlo na žádost Českého báňského úřadu v Praze v Moravskoslezském kraji ke snížení počtu koupacích oblastí. Tento stav upravila novela vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody určené ke koupání osob (vyhl. 152/2008 Sb.). Ze seznamu sledovaných koupacích míst byly vyřazeny vodní nádrže Kališovo a Vrbické jezero v Bohumíně, i když jsou tyto nádrže v letním období hojně využívány veřejností. Sledování jakosti vody na všech 24 koupacích místech bylo zahájeno 14 dní před koupací sezónou a v průběhu koupací sezóny pokračovalo v četnosti 1x za čtrnáct dní. Celkem bylo v koupací sezóně 2008 provedeno 217 kontrol, spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření jakosti vody.

V první polovině koupací sezóny nebyly zaznamenány problémy v kvalitě vody. Koncem července již hygienická služba z důvodu výskytu toxických sinic ve vodě nedoporučovala koupání ve vodní nádrži Větřkovice – Kopřivnice, dále následovaly nádrže Těrlická přehrada na Karvinsku, rybník Bohušov v okrese Bruntál a nádrž v Budišově nad Budišovkou u autokempu. Na konci koupací sezóny došlo k masivnímu výskytu toxických sinic v nádrži Olešná v okrese Frýdek – Místek.

Pravidelné informace byly poskytovány každý čtvrtek ČTK a rovněž v průběhu léta regionálním televizním a rozhlasovým stanicím . Průběžné informace o kvalitě vody bylo možno zjistit na webových stránkách KHS MSK www.khsova.cz.

Vedle koupacích oblastí, dozorovaných na náklady státu, jsou dále provozována tzv. koupaliště ve volné přírodě. Jedná se o koupaliště umístěná zpravidla na přírodních vodních plochách, jako např. sportovně rekreační areál v Hlučíně. Kvalita vody v těchto nádržích je sledována na náklady jednotlivých provozovatelů ve stejném rozsahu a četnosti jako u koupacích míst. Během loňské letní sezóny bylo Krajskou hygienickou stanicí MSK provedeno celkem 6 kontrol, včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. V rámci kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Kvalita vody v jezeře štěrkovny Hlučín byla v této sezóně hodnocena jako nejlepší za posledních 5 let sledování kvality vody. Na konci července zde byla zjištěna přítomnost sladkovodní medůzy (Craspedacusta sowerbyi). Jednalo se o výjimečný výskyt vodního živočicha dorůstajícího do velikosti až 3 cm. Jak je patrno z dostupné literatury, kontakt se sladkovodní medůzkou nepředstavoval pro koupající se riziko.

Zveřejněno: 25.9.2008