Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI)

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI)

Obdobně jako v jiných letech dochází v tomto ročním období k sezónnímu zvýšení výskytu akutních respiračních infekcí (ARI). Tato onemocnění způsobuje řada respiračních virů a často také Mycoplasma pneumoniae. Jejich zvýšený výskyt zpravidla předchází vlně chřipky vyvolané většinou viry chřipky A, jejíž začátek se obvykle projeví v prvních měsících následujícího roku. V současné době jsou virózami dýchacích cest nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školáci, což je pro tyto nákazy typické. Současnou epidemiologickou situaci ve výskytu ARI můžeme hodnotit jako poměrně příznivou a odpovídá situaci v ČR a Evropě.

Dle sdělení NRL pro chřipku je v současné době virus chřipky zachycován zcela ojediněle, což je v tomto ročním období běžné. Obdobná situace je také v Evropě a záchyt viru chřipky dosud hlásí 6 zemí a to Belgie, Dánsko, Anglie, Irsko, Norsko a Polsko.

Pro zajištění informací o aktuálním výskytu ARI zahájila územní pracoviště Krajské hygienické stanice MS kraje denní sledování počtu ošetřených osob LSPP a podíl ošetřených pro akutní infekci dýchacích cest, které jsou spolehlivými ukazateli vývoje epidemiologické situace. Mezi původci onemocnění nebyly dosud prokázány chřipkové viry.

Přes současné zvýšení nemocnosti trvá nadále možnost využití toho nejvhodnějšího způsobu prevence chřipky, tj. očkování. Současná vakcína obsahuje aktuální kmeny viru chřipky A i B a je určena zejména osobám se závažnějším onemocněním srdce, plic, ledvin a cukrovkou, u nichž by chřipka mohla výrazně zhoršit jejich zdravotní stav. Pro tyto osoby a starší populaci je vhodné také očkování proti pneumokokům, což jsou bakterie vyvolávající u těchto osob mnohdy závažné záněty plic. Rovněž možnost očkování by měly zvážit i zdravé osoby pečující o své zdraví, pro které by onemocnění chřipkou vedlo k ekonomickým ztrátám z důvodu nepřítomnosti v práci. K vytvoření ochranné hladiny protilátek po očkování dochází zpravidla do 14 dnů, což je stále dostatečná doba do možného nástupu epidemie chřipky.

K nespecifickým opatřením při předcházení respiračním infekcím a chřipce patří dodržování zásad zdravého životního stylu jako je životospráva, sport, otužování a v neposlední řadě dostatečný přísun potřebného množství vitamínů, zejména vitamínu C, nejlépe v jeho přirozené formě a to konzumací čerstvé zeleniny a ovoce. Dále je třeba pamatovat pokud již doje k onemocnění chřipkou, že je nezbytné co nejrychleji ulehnout do postele, omezit maximálně kontakt se zdravými osobami, aby se onemocnění dál nešířilo. Důležitý je dostatečný přísun tekutin.