Nahrávám...

Aktuální respirašní infekce - stav k 28.11.2008

Úvod / Občanům / Aktuální respirašní infekce - stav k 28.11.2008

S nástupem podzimního chladnějšího počasí dochází každoročně v tomto období k nárůstu respiračních infekcí. Často se na původu těchto onemocnění podílí RS viry, což je pro podzimní období charakteristické a také Mycoplasma pneumoinae.

V tomto týdnu představovala nemocnost ARI v kraji 1 676 případů na 100 000 obyvatel, což představuje mírné navýšení a to o 9%. Denní sledování počtu ošetřených osob na LSPP a podíl ošetřených pro ARI nesvědčí o výrazně se zhoršující situaci. Podíl ošetřených pro ARI se ve všední dny pohybuje kolem 20%, s mírným navýšením ve dnech pracovního volna, což je v této době obvyklé.

Dle vyjádření Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipkové respirační viry Státního zdravotního ústavu v Praze odpovídá nemocnost ARI v ČR předpokládanému výskytu.

V některých evropských zemích byly sice viry chřipky již sporadicky zachyceny, avšak na původu ARI se dosud výrazně neprojevily. Mezi tyto země se řadí Anglie, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a také Česká republika.

Dosud typizované kmeny chřipky odpovídají kmenům obsaženým v současně užívané očkovací látce proti chřipce.

Zveřejněno: 28.11.2008