Nahrávám...

Výsledky kontroly nápojů podávaných v zařízeních společného stravování provedené na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly nápojů podávaných v zařízeních společného stravování provedené na území Moravskoslezského kraje

Pracovníci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli od 15.10.2004 do 15.11.2004 v zařízeních společného stravování cílenou kontrolní akci zaměřenou na dodržování technologického postupu při přípravě a podávání nápojů. Byly kontrolovány jak nápoje z prodejních automatů, vířičů či přenosných nádob, tak nápoje připravované na základě individuální objednávky z mléka, ovoce a zeleniny.

Celkem bylo na území Moravskoslezského kraje zkontrolováno 17 provozoven společného stravování, ve kterých bylo odebráno 22 vzorků nápojů, ani u jednoho vzorku nebyly překročeny limitní hodnoty mikroorganismů stanovené stávající legislativou.

Rovněž v technologii přípravy těchto nápojů nebyly shledány žádné závady, suroviny pro jejich výrobu i samotné hotové nápoje byly skladovány v souladu s požadavky stávající legislativy.

Výsledky kontrolní akce ukázaly, že s přípravou a technologií výroby nápojů výše uvedeného typu nejsou v zařízeních společného stravování v našem kraji problémy.

Zveřejněno: 26.11.2004