Nahrávám...

Program „Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj“ v roce 2008

Úvod / Občanům / Program „Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj“ v roce 2008

Od roku 2004 probíhá v Moravskoslezském kraji program „Zdraví 21 pro MS kraj“, který je konkrétní aplikací programů Světové zdravotnické organizace i vlády České republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“.

Jedním z okruhů zaměření programu bylo zkvalitnění života seniorů a snížení rizika úrazovosti. Dále byly cíle programu zaměřeny na mládež, zvláště snížení dostupnosti alkoholu a tabákových výrobků. V oblasti životního stylu byla stanovena priorita snížení výskytu obezity a zlepšení životosprávy. V oblasti cílů zaměřených na životní prostředí bylo prioritou poskytovat občanům validní informace o zdravotním stavu, životním prostředí a opatřeních k jeho zlepšení. Byl zaveden systém upozornění obyvatel na zhoršené rozptylové podmínky.

Za léta 2004 až 2007 byla v převážné většině měst uskutečněna řada programů a akcí, které byly na velmi dobré úrovni a zasloužily by si rozšíření v rámci kraje. S tímto cílem se uskutečnil v listopadu 2008 pracovní seminář v Minoritském klášteře v Opavě. Seminář byl určen pro zástupce obcí s rozšířenou pravomocí. Vybraná města Frýdek-Místek, Krnov, Opava, Kopřivnice, Orlová a Ostrava prezentovala své úspěšné a osvědčené projekty v „Programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj“.

Město Opava prezentovalo výsledky spolupráce obecně prospěšné společnosti Renarkon s Psychiatrickou léčebnou Opava při řešení problémů abusu návykových látek. Jedná se o odborně konzultační kontakty, o souběžnou péči o klienty a vzájemné předávání klientů z poraden a kontaktních center k detoxikačním pobytům v léčebně a naopak. Z diskuse k prezentaci vyplynulo doporučení, aby v každém městě pracovali informovaní specialisté pro první kontakty s drogově závislými. Tito specialisté by nasměrovali klienty na pro ně nejvhodnější program.

Město Orlová prezentovalo kurzy pořádané pro občany v seniorském věku o tom, jak se zachovat při řešení krizových situací – jak se chránit před okradením, předcházet riziku přepadení, zabezpečit svůj majetek, dále o chování v silničním provozu a používání prostředků osobní ochrany včetně praktického nácviku. Součásti projektu bylo i seznámení účastníků s prací městské policie. Občané si mohli zakoupit osobní alarmy, obranné spreje. Po absolvování všech aktivit obdrželi účastníci osvědčení.

Ve městě Krnově úspěšně funguje univerzita třetího věku, senioři mají bezplatný přístup k internetu v městských zařízeních. V rámci spolkové činnosti jsou pořádány přednášky pro starší generaci, kurzy, sportovní a kulturní akce, kluby důchodců pořádají výlety, návštěvy divadla, organizují turistické výlety. V diskusi byla doporučena k rozšíření do dalších měst aktivita „Veletrh poskytovatelů sociálních služeb a zdraví“.

Město Frýdek-Místek prezentovalo širokou škálu aktivit ve vybrané „Zdravé škole“. Pro děti jsou pořádány akce jako Světový den sportu, Barevný den, Den jazyků, Den naruby. Velká pozornost je věnována ve vyučování zdravému životnímu stylu, např. srovnávání jídelníčků vytvořených žáky s jídelníčky školní kuchyně, jsou pořádány sportovní akce, kurzy plavání a Týden zdraví.

Město Kopřivnice prezentovalo projekty, zaměřené na prevenci úrazů, zejména u dětí, jako „Na kolo jen s přilbou“, „Autobus mám rád, je náš kamarád“, „Mámo, táto přesvědč mě, že jezdíme bezpečně“, kampaň „Už umím poskytnout první pomoc a víkendové vzdělávání „Násilí na dětech a co s tím ?!“. Zajímavou aktivitou je natáčení preventivních videoklipů přímo Dětským zastupitelstvem.

V životním prostředí města Ostravy je nejproblematičtější oblastí ve městě kvalita ovzduší. Statutární město Ostrava vytvořilo pracovní skupinu ze zástupců města, orgánů státní správy a hlavně největších znečišťovatelů ovzduší s cílem společně vytvořit Integrovaný projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě a regionu. Dále město Ostrava prezentovalo způsob systematické výchovy školní mládeže ke správnému nakládání s komunálními odpady. Z diskuse vyplynul návrh na sestavení skupiny odborníků, která by dala dohromady návrhy na změny legislativy v ochraně ovzduší. Dále pak návrh, že odvody za znečišťování životního prostředí (větší část cca 80 %) by měly zůstat v kraji. V současné době jde vše do centra a zpátky se dostane malá část.

Příspěvky na semináři měly velmi dobrou odbornou úroveň a bylo konstatováno, že přednesené aktivity jsou vhodné pro jejich rozšíření v rámci kraje. Zástupci zúčastněných měst vyslovili ochotu spolupracovat na plnění jednotlivých programů Zdraví 21 a vytvořit základ pracovní komise pro implementaci prezentovaných a dalších aktivit do „Programu Z21 pro MSK“.

Zveřejněno: 4.12.2008