Nahrávám...

Kontrola vánočních trhů

Úvod / Občanům / Kontrola vánočních trhů

Před nadcházejícími vánočními svátky organizuje řada měst našeho regionu vánoční trhy s prodejem vánočního sortimentu zboží včetně prodeje občerstvení . Vzhledem k tomu, že tyto trhy velice oblíbeným místem vánočních nákupů byla provedena dne 4.12.2008 společná kontrolní akce České obchodní inspekce Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě , Státní zemědělské a potravinářské inspekce Inspektorát Olomouc a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Kontrola se zaměřila na vánoční trhy na Masarykově náměstí v Ostravě .

Kontrolními pracovníky ČOI bylo provedeno 6 kontrol, z toho 3 ve stáncích s občerstvení, v 1 stánku s potravinami a ve 2 stáncích s textilními výrobky.Závady byly zjištěny u 2 prodávajících, kdy v jednom případě nebyl na žádost spotřebitele vydán doklad o zakoupení se všemi stanovenými náležitostmi dle ust. § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a 1 prodávající nezajistil, aby jím prodávané textilní výrobky byly označeny údaji o způsobu ošetřování a materiálovém složení uvedeny na výrobku v českém jazyce ve smyslu ust. § 11 uvedeného zákona. Na zboží, které neodpovídalo požadavkům zvláštních právních předpisů, byl vydán zákaz dalšího prodeje v celkové hodnotě Kč 7.393,-- až do zjednání nápravy a zjištěné nedostatky u 2 prodávajících budou předmětem správního řízení.

Inspektoři SZPI se sídlem v Olomouci provedli kontrolu uvádění potravin na trh celkem u 6 kontrolovaných osob.U 2 kontrolovaných osob byly zjištěny nedostatky, a to v provozní hygieně (nebalené masné výrobky byly uloženy v bednách přímo na zemi), popř. ve značení balené potraviny ( 1 druh potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce bez přítomnosti spotřebitele Vlašské ořechy - jádra loupaná v balení po 500g, která nebyla na obale pro spotřebitele označena obchodním jménem osoby , která potravinu zabalila, názvem potraviny, údajem o množství výrobku datem minimální trvanlivosti a třídou jakosti). K výše uvedeným nedostatkům byla uložena opatření, která byla v době kontroly projednána, zástupci kontrolovaných osob byli poučeni a ze strany kontrolovaných osob byla projevena vstřícnost a snaha o okamžitou nápravu nedostatků, které byly v průběhu kontroly odstraněny ( potravina byla řádně doznačena popř. bedny nebalenými masnými výrobky byly podloženy).

Kontrola KHS MSK byla zaměřena na stánky s občerstvením. celkem bylo zkontrolováno 8 stánků, z toho ve dvou stáncích byly připravovány pokrmy a u ostatních stánků bylo prováděno rozlévání teplých nápojů . V jedno z kontrolovaných stánků byly zjištěny závady v provozní hygieně , v nedodržení technologického postupu při přípravě občerstvení, nebyla dodržena teplota pokrm při jejich podávání, byla používána prošlá potravina k přípravě pokrmu. Ve 3 případech nebyly potraviny ve stáncích řádně značeny a nebylo možno tak zjistit jejich původ. Za zjištěné závady byly uloženy finanční postihy .

Zveřejněno: 8.12.2008