Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.12.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.12.2008

K navýšení týdenní nemocnosti akutních respiračních onemocnění (ARI) došlo, s výjimkou Opavska, ve všech oblastech kraje, zejména na Karvinsku a Ostravsku. Přesto se současná nemocnost, tj. 1 846 případů na 100 000 obyvatel, stále pohybuje na hodnotách běžných v tomto ročním období. Rovněž podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji se pohybuje na nízkých hodnotách přesahujících jen mírně 20%. Účast virů chřipky mezi původci těchto onemocnění nebyla dosud v kraji prokázána.

Dle hodnocení národních referenčních laboratoří pro chřipku a nechřipkové respirační viry Státního zdravotního ústavu je situace v ČR stále klidná a odpovídá sezónním výskytům v tomto ročním období. Rovněž v Evropě byla chřipková aktivita nízká ve všech 25 zemích, které poskytly svá data do evropské databáze. Sporadický výskyt chřipky hlásilo 11 zemí – Belgie, Dánsko, Anglie, Německo, Maďarsko, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko.

V naprosté většině případů byl v dosud zachycených kmenech chřipky detekován virus chřipky A a to zejména subtyp H3. Dosud nic nenasvědčuje tomu, že by se v případné chřipkové epidemii uplatnil nový, antigenně zcela odlišný, virus chřipky.

Zveřejněno: 12.12.2008