KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrola dodržování bakteriální nezávadnosti studených pokrmů podávaných v provozovnách školního stravování

Úvod / Občanům / Kontrola dodržování bakteriální nezávadnosti studených pokrmů podávaných v provozovnách školního stravování

V měsících září až listopad provedli pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých odběry vzorků stravy studené kuchyně ze školních jídelen v Moravskoslezském kraji a ze střediska praktické výuky – cukrářská výroba. Celkem bylo odebráno 36 vzorků, nejčastěji zeleninové saláty, pomazánky, rýžové pochoutky a také 4 vzorky cukrářských výrobků (linecké košíčky s ořechovou náplní, banánky s máslovou náplní, jádrové rohlíčky a listové trubičky).

Cílem výše uvedeného byl výkon státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu dodržování technologických postupů a hygieny osobní a provozní při výrobě studených pokrmů ve školních jídelnách a střediska praktické výuky. Odebrané vzorky byly analyzovány akreditovanou laboratoří na přítomnost bakterií rodu Salmonella, Listeria monocytogenes a 6 vzorků na přítomnost bakterií rodu E. coli (glukoronidázapozitivní).

Všechny odebrané vzorky vyhověly mikrobiologickým požadavkům stanovených v Nařízení komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění Nařízení komise (ES) č. 1441/2007, v žádném vzorku tedy nebyla potvrzena přítomnost sledovaných bakterií.

Mikrobiologickým vyšetřením vzorků z náhodně vybraných školských stravovacích zařízení bylo potvrzeno, že v těchto provozech jsou dodržována pravidla správné hygienické praxe a pokrmy v nich připravené jsou pro konzumenty bezpečné.

Zveřejněno: 15.12.2008