Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 9.1.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 9.1.2009

Na přelomu roku došlo v kraji, obdobně jako v celé ČR, k arteficiálnímu snížení nemocnosti ARI v důsledku omezeného počtu pracovních dnů a čerpání dovolených v řadě ambulancí hlásících počty ošetřených pro ARI. O přetrvávajícím zvýšení sezónní nemocnosti svědčil však podíl osob ošetřených na LSPP, který ve dnech pracovního klidu mírně překročil 40%.

V období 2. kalendářního týdne, za který jsou sledované údaje o výskytu ARI reprezentativnější, dosáhla nemocnost v kraji hodnotu 1 559 případů na 100 000 obyvatel s nejvyšší nemocností dětí předškolního věku. O relativně příznivé situaci svědčí i současný podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP, který se pohybuje kolem 20%.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku nebyl dosud virus chřipky v ČR zachycen.

V okolních státech je situace poměrně klidná, s výjimkou Německa, které zaznamenává rychlý nárůst nemocnosti ARI.

Zveřejněno: 9.1.2009