Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 16.1.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 16.1.2009

Dle již standardního hlášení ARI, neovlivněného obdobím svátků, představuje současná týdenní incidence 1 526 případů na 100 000 obyvatel kraje, což je hodnota obdobná minulému týdnu (1 559/100 000 ). Podíl osob denně ošetřených na LSPP nesvědčí o zhoršující se epidemiologické situaci a pohybuje se kolem 20%.

Virus chřipky nebyl dosud v kraji zachycen.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze incidence ARI odpovídá zvýšenému sezónnímu výskytu na území celé ČR, avšak vzhledem k probíhající epidemii v zemích západní Evropy (Anglie, Severní Irsko, Norsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko) a take nárůstu nemocnosti v sousedním Německu lze v nejbližším období předpokládat nárůst počtu nemocných s chřipkovým onemocněním i u nás. Pro tuto možnost svědčí i záchyt několika kmenů virů chřipky z různých lokalit ČR, dle identifikace se pravděpodobně jedná o virus chřipky A(H3N2) obdobný virům minulé sezóny.

Zveřejněno: 16.1.2009