Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 23.1.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 23.1.2009

Nemocnost ARI v tomto týdnu představovala 1787 nemocných na 100 000 obyvatel kraje, což je ve srovnání s minulým týdnem navýšení o 17%, nemocnost se zvýšila ve všech oblastech kraje. O účasti virů chřipky A (H3N2) mezi původci ARI, avšak bez jejich zatím výrazného uplatnění, svědčí záchyt kmene chřipky A u 28 leté pacientky z Ostravy.

Mezi pacienty ošetřenými na LSPP pro ARI došlo v posledních dnech k navýšení jejich podílu mezi celkem ošetřenými na hodnotu mírně převyšující 30%, což nesvědčí o explozivním nástupu vlny chřipky. Jak je u těchto nákaz běžné, nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou děti předškolního věku.

Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ v Praze hodnotí současnou epidemiologickou situaci v ČR jako období nástupu chřipkových onemocnění. Pro tuto situaci svědčí i nárůst počtu prokázaných případů chřipky A. Z dosud izolovaných 5 kmenů chřipky A byl ve 4 případech určen subtyp A/H3.

Lze konstatovat, že v podstatě celá západní Evropa je ve fázi plošné epidemie, avšak některé země jsou již za jejím vrcholem – Portugalsko, Španělsko, částečně jižní a střední Anglie. V dalších státech, obdobně jako u nás, dochází k nárůstu nemocnosti ARI (Irsko, Německo, Rakousko, Estonsko, výrazně v Norsku).

Zveřejněno: 23.1.2009