Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 30.1.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 30.1.2009

Nemocnost ARI se oproti minulému týdnu mírně zvýšila na hodnotu 1 886 př. na 100 000 obyvatel, tj. o 5,5%.

V porovnání s ostatními oblastmi kraje je nejvyšší nemocnost v městě Ostravě. Podíl ošetřených pro ARI se pohyboval od 14 do 27%, s mírným navýšením ve dnech pracovního klidu. Komplikacemi, ke kterým patří například zánět plic, bylo provázeno 2,5% onemocnění v kraji.

V minulém týdnu došlo na úrovni ČR k výraznějšímu nárůstu nemocnosti a to o 23%, nejvyšší navýšení bylo zaznamenáno u školáků (39%). Národní referenční laboratoř hodnotí současnou situaci jako počátek chřipkové epidemie a svědčí pro to i nárůst laboratorních průkazů viru chřipky A (H3N2). Dosud identifikované kmeny odpovídá viru A/Brisbane obsaženému ve vakcíně proti chřipce.

V západní Evropě stoupá nemocnost ARI, s výjimkou Portugalska a Irska, výrazně v Itálii, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí a Dánsku, pozvolnější je vzestup ve Francii a Německu.

Zveřejněno: 30.1.2009