Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 6.2.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 6.2.2009

Týdenní nemocnost ARI v kraji se ve srovnání s minulým týdnem zvýšila na 2 078 případů na 100 000 obyvatel, tj. o 10,2%. Dle věkové distribuce nemocných zůstávají nejvíce postiženou věkovou skupinou děti předškolního věku, avšak jejich nemocnost se oproti minulému týdnu nezměnila, nejvyšší nárůst byl zaznamenán ve věkové skupině u osob starších 60 let.

Ve srovnání s minulým týdnem se nejvíce zvýšil počet hlášených onemocnění ARI na Karvinsku (o 32,8%), méně výrazný byl nárůst na Ostravsku, Opavsku a Frýdecko–Místecku, na Bruntálsku a Novojičínsku se nemocnost snížila. Účast virů chřipky A (H3N2) mezi původci ARI byla od začátku roku potvrzena záchytem 3 kmenů virů (žena a 2 školní děti).

Podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji se pohyboval od 27 do 41% s maximem ve dnech pracovního klidu.

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu Praha hodnotí situaci v západní Evropě jako plošnou epidemii a patrným trendem posunu epidemické vlny do střední a východní Evropy, s ústupem v zemích kde začala (např. Portugalsko, Španělsko).

V ČR se celková nemocnost v minulém týdnu zvýšila o 20% a nejvyšší nemocnost (2 218 případů na 100 000 obyvatel) byla hlášena z Jihomoravského kraje.

Zveřejněno: 6.2.2009