Nahrávám...

Hygienická úroveň nocleháren pro osoby bez přístřeší

Úvod / Občanům / Hygienická úroveň nocleháren pro osoby bez přístřeší

V souvislosti s výskytem velmi chladných dnů a předpokladem jejich delšího trvání s teplotami pod bodem mrazu v zimním období 2008/2009 se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřila na kontrolu zařízení, ve kterých v tomto období dochází k soustředění většího počtu osob bez přístřeší (bezdomovců). Jedná se o skupinu osob, které nemají běžně k dispozici dostatečné hygienické zázemí a způsobem svého života tedy představují rizikovou skupinu obyvatel s ohledem na potenciální nebezpečí přenosu a šíření infekčních onemocnění a jiných nákaz.

V Moravskoslezském kraji – městech Ostrava, Opava, Krnov, Karviná, Havířov, Český Těšín, Frýdek-Místek, Třinec, Kopřivnice a Nový Jičín, existuje 13 zařízení, která bezdomovcům poskytují zejména v zimním období možnost jednorázového přenocování. Tato zařízení jsou provozována jako sociální služba převážně charitními organizacemi (Charita Ostrava, Armáda spásy, Slezská diakonie, ADRA), dalšími provozovateli jsou Centrum sociálních služeb Poruba a Středisko sociálních služeb Kopřivnice.

Kontrolním šetřením, provedeným v průběhu ledna 2009 byly ověřeny hygienické podmínky využívání těchto zařízení a plnění podmínek jejich provozu stanovených provozním řádem.

V uvedených zařízeních je k dispozici celkem 232 lůžek pro muže s možností dalších 15 přistýlek, v případě silných mrazů je poskytována i možnost přenocování pouze na židlích pro dalších cca 50 osob. Pro ženy je v 5 městech k dispozici celkem 19 lůžek. Zařízení jsou stoprocentně využívána, neboť jen v Ostravě jsou téměř čtyři stovky bezdomovců. Nocležny jsou otevřeny v době od cca 18 – 19 hodin do 7 – 8 hodin, v případě mrazů se provoz prodlužuje.

Úroveň čistoty i stav hygienického zázemí byl s ohledem na režim úklidu a desinfekce prostor, které jsou prováděny každý den po odchodu klientů, ve všech zařízeních shledán jako vyhovující. Nedostatky nebyly shledány ani při manipulaci s prádlem či poskytování hygienických potřeb klientům. Přesto byli kontrolní pracovníci v několika zařízeních informováni o občasném výskytu hmyzu (švábi, štěnice), jehož likvidace byla doložena dokladem o provedené dezinsekci odbornou firmou. Jedno zařízení hlásilo i výskyt svrabu u 2 klientů, po tomto zjištění byla provedena sanitace celého zařízení. V některých zařízeních jsou preventivně poskytovány přípravky proti vším.

Celkově lze hygienickou úroveň nocleháren pro osoby bez přístřeší v Moravskoslezském kraji hodnotit jako dobrou, včetně zajištění podmínek pro zabránění šíření a přenosu infekčních onemocnění nebo jiných nákaz těmito osobami.

Zveřejněno: 3.3.2009