Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 13.3.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 13.3.2009

Nemocnost ARI v kraji se při srovnání s minulým týdnem prakticky nezměnila – 1 548, resp. 1 561 nemocný na 100 000 obyvatel. Přes tuto skutečnost klesl celkový počet osob ošetřených na LSPP v kraji i podíl osob ošetřených pro ARI, který v některých dnech nedosáhl ani 20%.

V ČR nadále klesala nemocnost ARI a to ve srovnání s minulým týdnem a téměř 8%. S výjimkou kraje Vysočina se nemocnost snížila ve všech krajích.

V Evropě se epidemiologická situace od minulého týdne změnila jen minimálně. Většina zemí střední a východní Evropy hlásí střední intenzitu, v západní Evropě je aktivita nízká a nadále klesá. Dominantním je stále subtyp viru chřipky A(H3N2), avšak vzrůstá četnost záchytu virů chřipky B.

Zveřejněno: 13.3.2009