Nahrávám...

Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2008

Úvod / Občanům / Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2008

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontroluje v rámci státního zdravotního dozoru předměty běžného užívání. Jedná se o kontrolu bezpečnosti kosmetických prostředků, kuchyňského nádobí, potravinářských obalů, hraček a výrobků pro děti do věku 3 let. Předmětem kontroly je značení těchto výrobků v tržní síti, kontrolovány jsou údaje na obalech výrobků, nezbytné pro jejich identifikaci a informace důležité pro spotřebitele, jako jsou např. návody na použití a složení výrobků. V rámci státního zdravotního dozoru jsou kontrolováni výrobci, dovozci, distributoři i prodejci těchto výrobků. V Moravskoslezském kraji bylo provedeno v roce 2008 celkem 543 kontrol, při kterých byly zjištěny závady v 88 provozovnách, nejčastěji na výrobku nebyla uvedena adresa výrobce nebo dovozce, některé výrobky byly zcela bez označení a některé nevyhověly hygienickým limitům z hlediska jejich složení. Za tyto nedostatky byly uloženy sankce ve správním řízení a blokové pokuty v celkové výši 159 000,-Kč.

Bezpečnost výrobků je ověřována pravidelnými odběry vzorků k laboratornímu vyšetření, kterým je zjištěno, zda výrobky vyhovují svým složením limitům, které jsou stanoveny platnou legislativou. V loňském roce bylo odebráno celkem 177 vzorků, z toho požadavkům platné legislativy nevyhovělo 21 vzorků. Důraz je kladen z hlediska možného rizika zejména na prověřování hraček a výrobků pro nejmenší děti. Odebráno bylo 66 vzorků, nevyhověly 4 vzorky (hračky a dětský textil), u kterých bylo zjištěno překročení limitu pro obsah esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci, zjištěn byl také nadlimitní obsah formaldehydu. K analýzám bylo odebráno dále 51 vzorků kosmetických prostředků, se zaměřením na rizikové kosmetické výrobky do okolí očí, řasenky, pleťové krémy, prostředky pro intimní hygienu, zubní pasty, nevyhověl pouze 1 vzorek. Jednalo se o vlhčené kosmetické ubrousky pro děti, zjištěna byla mikrobiální kontaminace tohoto výrobku mikroorganismem Pseudomonas aeruginosa a nadlimitní množství mezofilních aerobních mikroorganismů, což může vést při používání tohoto výrobku k onemocnění kůže. V roce 2008 byly odebrány také vzorky výrobků určených pro styk s potravinou, dozor byl zaměřen na plastové kuchyňské náčiní, smaltované a keramické hrnky, melaminové dětské nádobí, bylo odebráno 60 vzorků, z toho 16 nevyhovělo. Zjištěno bylo nadlimitní množství olova a kadmia, primárních aromatických aminů a formaldehydu, vyluhujících se z výrobků do potravin v nadlimitním množství. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že nebezpečné látky jsou s potravinami konzumovány, což má nepříznivý účinek na lidské zdraví. O výskytu těchto nebezpečných výrobků informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR a následně byly nahlášeny do systému rychlého varování RASFF, kterým byly varovány ostatní členské státy Evropské Unie o výskytu těchto výrobků na území České republiky.

Došetřován byl také výskyt nebezpečných výrobků, které byly hlášeny prostřednictvím systému RAPEX, který je určen k rychlé výměně informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků mezi členskými státy Evropského společenství a Evropskou komisí. Na území Moravskoslezského kraje bylo provedeno 414 šetření, kdy byl ověřován výskyt nebezpečných výrobků hlášených v tomto systému. Počátkem roku 2008 bylo hlášeno několik případů sprchových gelů, původem z Itálie, které byly snadno zaměnitelné s potravinou, neboť byly plněny do obalů tvarově, rozměrem a potiskem napodobujícím populární mléčné produkty, s obrázky ovoce a měly příjemnou ovocnou vůni. Po náhodném požití zejména malými dětmi hrozí poškození zažívacího traktu a chemická pneumonie.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli šetření v distribuční síti, při kterém zjistili, že některé z hlášených výrobků byly uvedeny do oběhu i v Moravskoslezském kraji. Výrobky byly ihned vyřazeny z prodeje a jejich distributor přijal okamžité opatření, stáhl výrobky z trhu a vrátil je italskému výrobci.

Na základě zjištění nebezpečných výrobků na území našeho kraje přistoupila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v loňském roce k vydání 15 rozhodnutí o zákazu uvádění na trh těchto výrobků nebo o jejich vyřazení z oběhu. Celkově bylo v loňském roce vyřazeno z prodeje 8 201 ks nebezpečných výrobků.

Zveřejněno: 19.3.2009